Uplynulo už 100 rokov od úmrtia významného tatranského architekta.

Pri príležitosti okrúhleho výročia úmrtia rodáka zo Spišskej Soboty Gedeona Majunkeho vyhlasuje Tatranská galéria v Poprade súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu stavieb tohto architekta.

Fotografie s popisom, menom autora a dátumom vzniku snímky priložte ako prílohu mailu vo formáte jpg.

Foto s označením »Súťaž Majunke« do predmetu správy zašlite na emailovú adresu: tatragaleria@tatragaleria.sk

Termín ukončenia súťaže 30. septembra 2021

Viac informácií o tom, ako sa do súťaže zapojiť, nájdete na https://www.tatragaleria.sk/?id_menu=28162&caption=1.

Gedeon Wilhelm Majunke sa narodil 9. mája 1854 v Spišskej Sobote a pochádzal zo starej spišskej rodiny. Matkou bola Johana rodená Kniznerová a otcom Anton Majunke. Gedeon sa narodil ako štvrté zo siedmich detí. Bol mimoriadne nadaný. V rokoch 1873–1881 študoval vo Viedni dve školy naraz architektúru na stavebnej fakulte Vysokej školy technickej a na Akadémii výtvarných umení u profesorov Theophila von Hansena a Friedricha von Schmidta. Následne krátko pôsobil na panstve grófa Emanuela Andrássyho v Betliari. Po prijatí zákazky od Kežmarskej bankovej účastinnej spoločnosti na výstavbu Dolného Smokovca sa natrvalo usadil v Spišskej Sobote, kde pôsobil nielen ako architekt, ale aj ako stavebný podnikateľ (vlastnil parnú pílu). Prvé ocenenie získal ešte ako študent za návrh "ideálneho múzea". Majunkeho architektonické realizácie vo Vysokých Tatrách (viac ako 30 stavieb) výrazne poznačili krajinu tatranského regiónu a vtisli jej nezameniteľný charakter, ktorý dodnes môžeme obdivovať ako typickú tatranskú hrazdenú architektúru. Zo stavieb, ktoré naprojektoval, možno spomenúť poľovnícky kaštieľ postavený pre knieža Chris-tiana Hohenlohe-Öhringen vo Vyšných Hágoch, Sanatórium Dr. Ghura v Tatran-skej Polianke, Hotel Lomnica a Kúpeľný dom v Tatranskej Lomnici, či Vilu Kalinčiak, Vilu Sládkovič v Dolnom Smokovci, liečebné domy v Kvetnici. Venoval sa aj architektúre sakrálnych stavieb, ako Kos-tol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa v Dolnom Smokovci, Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Tatranskej Lomnici.. Podľa jeho návrhov boli realizované prestavby rodinných domov na Námestí v Spišskej Sobote, ale aj v iných spišských mestách ako Levoča, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves. Jeho eklektický štýl, v ktorom sa miešali prvky neoklasicizmu, neorenesancie so secesiou dávajú ráz noblesnosti spišským mestám.

 

Zdroj: tatragaleria.sk