Nemocnica Poprad v súvislosti s novým variantom covid-19 pripravila pre záujemcov možnosť dať sa zaočkovať novou vakcínou – Commirnaty Omicron XBB1-5. V tomto prípade je však očkovanie možné len na základe predchádzajúcej registrácie. Za očkovanie sa neplatí.

Ochorení covid-19 ako každú jeseň posledné roky pribúda, našťastie, majú ľahší priebeh a len minimum pacientov končí na lôžku v nemocnici. Ochorenie má priebeh podobný stredne ťažkej chrípke. Nemocnica aktuálne reaguje na dodávky novej vakcíny proti najnovšiemu variantu vakcíny Commirnaty Omicron XBB1 - 5. ,,Momentálne očkujeme v priestoroch ambulancie všeobecného lekárstva na druhom poschodí kožného stacionára Nemocnice Poprad, číslo dverí 227 v ambulancii MUDr. Smolárovej, a to každý utorok od 13,00 do 14,00 hodiny a každú nepárnu stredu od 13,00 do 14,00 hodiny,“ hovorí medicínska riaditeľka

popradskej nemocnice MUDr. Annamária Miháliková.

Vzhľadom na záujem verejnosti nemocnica od 12. októbra 2023 rozšíri očkovanie na každý deň: pondelok, utorok, štvrtok a piatok vždy od 09,00 do 10,00 hodiny, v priestoroch ambulancie MUDr. Márie Pompovej, číslo dverí 224 a každú párnu stredu od 13,00 do 14,00 hodiny u MUDr. Smolárovej.

Dôležitou podmienkou je však predtým navštíviť stránku nemocnice https://portal.nemocnicapp.sk/ex-page-two?msid=&tagTrg=ten-amb-covid&step=1

kde bude možnosť sa od 5. októbra registrovať na toto očkovanie dospelých od 18 rokov. Druhou možnosťou je registrácia na už známom portáli z minulosti – korona.gov.sk kde je možné registrovať na očkovanie aj deti vo veku 12 až 17 rokov. ,,Upozorňujeme záujemcov, že bez registrácie ich nemôžeme zaočkovať. Očkovanie sa realizuje jednou 0,3 ml dávkou, ktorá sa podáva najskôr po 3 mesiacoch od poslednej podanej vakcíny proti ochoreniu COVID -19,“ dodáva medicínska riaditeľka.

 

Zdroj: Nemocnica Poprad, a.s.