Súkromná spojená škola v Kežmarku hľadá pre školský rok 2021/2022 majstrov odbornej výchovy v štyroch odboroch: čašník – servírka, murár, spracúvanie dreva a krajčírka.

Nástup na všetky pracovné pozície je od septembra 2021.

 

Majster odbornej výchovy - čašník, servírka

Názov pracovného miesta: čašník, servírka - Majster odbornej výchovy

Počet voľných miest: 1

Deň nástupu: od 2. 9. 2021

Miesto/lokalita výkonu práce: Kežmarok

Pracovný pomer: na dobu určitú

Prax: minimálne 3 roky v odbore

Minimálne požiadavky na vzdelanie:

1. výučný list v odbore

2. maturita

3. DPŠ

4. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

5. AJ - vítaný

Ďalšie požiadavky: VP - typu B

 

Majster odbornej výchovy - murár

Názov pracovného miesta: murár - Majster odbornej výchovy

Počet voľných miest: 2

Deň nástupu: od 2. 9. 2021

Miesto/lokalita výkonu práce: Kežmarok a elokované pracoviská školy

Pracovný pomer: na dobu určitú

Prax: minimálne 3 roky v odbore

Minimálne požiadavky na vzdelanie:

1. výučný list v odbore

2. maturita

Ďalšie požiadavky: VP - typu B

 

Majster odbornej výchovy - spracúvanie dreva

Názov pracovného miesta:  spracúvanie dreva - Majster odbornej výchovy

Počet voľných miest: 2

Deň nástupu: od 2. 9. 2021

Miesto/lokalita výkonu práce: Kežmarok a elokované pracoviská školy

Pracovný pomer: na dobu určitú

Prax: minimálne 3 roky v odbore

Minimálne požiadavky na vzdelanie:

1. výučný list v odbore

2. maturita

Ďalšie požiadavky: VP - typu B
 

Majster odbornej výchovy - krajčírka

Názov pracovného miesta: krajčírka - Majster odbornej výchovy

Počet voľných miest: 1

Deň nástupu: od 2. 9. 2021

Miesto/lokalita výkonu práce: Kežmarok a elokované pracoviská školy

Pracovný pomer: na dobu určitú

Prax: minimálne 3 roky v odbore

Minimálne požiadavky na vzdelanie:

1. výučný list v odbore

2. maturita

Ďalšie požiadavky: VP - typu B
 

 

Požadované doklady od uchádzačov

1. Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov

2. Kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania

3. Štruktúrovaný profesijný životopis

4. Žiadosť o prijatie do zamestnania

5. Čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti


Kontaktné údaje:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola

Biela voda 2

060 01  Kežmarok

tel.:  0902 323 517

 

Kontaktná osoba:

Ing. Lucia Fuhrmannová