Súkromná spojená škola, Biela voda Kežmarok ponúka prácu v Kežmarku, v Starej Ľubovni i v Ľubotíne v okrese Stará Ľubovňa. Ide o odborné zamerané práce v školstve.

V Kežmarku ponúka prácu na dobu neurčitú na pozíciu učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov. Deň nástupu je 1. marec 2022.

V Starej Ľubovni, resp., v obci Jakubany v okrese Stará Ľubovňa ide taktiež o pozíciu učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov. Tu ide ale na dobu určitú s nástupom ihneď.

V Ľubotíne škola ponúka prácu na pozíciu vedúci pracovník Majster odborného výcviku v stavebnej výrobe. Ide o prácu na dobu určitú s nástupom od 1. marca 2022.

Kontaktné údaje pre všetky tri ponuky sú: Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, Biela voda 2, 060 01  Kežmarok, tel.:  0902 323 517.

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Danielčáková.

 

Tu sú spomínané pracovné ponuky:

 

Kežmarok

Názov pracovného miesta: Učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Počet voľných miest: 1.

Deň nástupu: 1.3.2022.

Miesto/lokalita výkonu práce: Kežmarok.

Pracovný pomer: na dobu určitú.

Prax: min. 3 roky v odbore.

Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy.

Minimálne požiadavky na vzdelanie: VŠ II. stupňa v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.

Ďalšie požiadavky: VP - typu B.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis (Europass), motivačný list, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Termín posielania žiadostí je do: 18.02.2022.

--

Kontaktné údaje: Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, Biela voda 2, 060 01 Kežmarok, tel.:  0902 323 517. Kontaktná osoba: Ing. Lucia Danielčáková.

 

Stará Ľubovňa – Podsadek/Jakubany

Názov pracovného miesta: Učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Počet voľných miest: 1.

Deň nástupu: Ihneď.

Miesto/lokalita výkonu práce: Elokované pracoviská Podsadek, Jakubany.

Pracovný pomer: na dobu určitú.

Prax: min. 3 roky v odbore.

Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy.

Minimálne požiadavky na vzdelanie: VŠ II. stupňa v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.

Ďalšie požiadavky: VP - typu B.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis (Europass), motivačný list, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

--

Kontaktné údaje: Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, Biela voda 2, 060 01 Kežmarok, tel.:  0902 323 517. Kontaktná osoba: Ing. Lucia Danielčáková.

 

Ľubotín (okres Stará Ľubovňa)

Názov pracovného miesta: Vedúci pracovník MOV - stavebná výroba.

Počet voľných miest: 1.

Deň nástupu: od 01.03.2022.

Miesto/lokalita výkonu práce: EP Ľubotín.

Pracovný pomer: na dobu určitú.

Prax: min. 3 roky v odbore.

Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy.

Minimálne požiadavky na vzdelanie: 1. výučný list v odbore, 2. VŠ II. stupňa v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, 3. 1. atestácia.

Kvalifikačné predpoklady:

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore

2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie

pedagogickej spôsobilosti

alebo

A. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a vyučenie v

príslušnom alebo príbuznom odbore

2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie

pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

3. vyššie odborné vzdelanie príslušného smeru a vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

4. v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom

alebo príbuznom odbore

B. Úplné stredné odborné vzdelanie

1. príslušného alebo príbuzného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v

príslušnom alebo príbuznom odbore

2. úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru, vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium

3. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a doplnenie

pedagogickej spôsobilosti

4. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné

kvalifikačné štúdium.

Doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

Ďalšie požiadavky: VP - typu B.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis (Europass), motivačný list, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Termín posielania žiadostí je do: 18.02.2022

--

Kontaktné údaje: Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, Biela voda 2, 060 01 Kežmarok, tel.:  0902 323 517. Kontaktná osoba: Ing. Lucia Danielčáková.