V Poprade v priestoroch pred hlavným vchodom do vestibulu autobusovej stanice došlo v dobe od 6. 4. 2020 do 7. 4. 2020 ku krádeži. Páchateľ tohto skutku zatiaľ nie je známy.

V rámci Divadelných fašiang si pre vás Divadlo Commedia Poprad pripravilo divadelné predstavenie Jana z Arcu, Boh a kat.

Stránky