Vo veci trestného činu poškodzovanie cudzej veci bolo povereným príslušníkom železničnej polície v Poprade začaté trestné stíhanie, nakoľko v dobe od 17. 10. 20222 do 18. 10. 2022 došlo k postriekaniu vozňov.

Okresný vyšetrovateľ v Poprade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci, nakoľko došlo k poškodeniu plastovej skrinky na uskladnenie defibrilátora.

Neznámy páchateľ v dobe od 2. 10. 2022 do 6. 10. 2022, ukradol 4 voľne položené, neuzamknuté elektrobicykle červeno-bielej farby, ktoré sa nachádzali pred predajňou na Ul. Mlynskej, v Poprade.

Stránky