Aj ôsmy ročník hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 4 rokov ukázal kde sa na Slovensku poskytuje aká starostlivosť.

Všetko sa začalo nevinne, ako cesta za lepšou budúcnosťou. Mladá žena sa spoznala s mužom, časom sa dohodli, že si nájdu prácu v Českej republike. Až potiaľ to bolo všetko v poriadku.

Vo veci trestného činu poškodzovanie cudzej veci bolo povereným príslušníkom železničnej polície v Poprade začaté trestné stíhanie, nakoľko v dobe od 17. 10. 20222 do 18. 10. 2022 došlo k postriekaniu vozňov.

Stránky