Regionálna energetika sa na Slovensku neplánuje a nekoordinuje a jej rozvoj je živelný. Namiesto strategických priorít ho určuje najmä prístup k dotáciám. Ak by sa tento stav nezmenil, Slovensko nikdy nedosiahne uhlíkovú neutralitu, ku ktorej sa medzinárodne zaviazalo. Odznelo to na online informačných dňoch určenom najmä pre predstaviteľov verejnej správy, odbornej verejnosti a médií, ktoré organizovalo združenie Priatelia Zeme-CEPA.

Námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť, primárka oddelenia Jednodňovej zdravotnej starostlivosti a chirurgického oddelenia, MUDr. Lýdia Wikarská vraví, že v kežmarskej nemocnici pracujú ľudia, ktorí majú svoju prácu radi. V prvej vlne zažili nácvik toho, čo ich čakalo v druhej.

Druhá etapa modernizácie cesty Poprad – Starý Smokovec je už ukončená. Miestni obyvatelia, zamestnanci prevádzok, ale aj turisti sa už do Vysokých Tatier dostanú po novom asfalte.

Stránky