Erik KORITKO, 38-ročný, bytom Košice-Staré mesto, je nezvestný odo dňa 23.  7. 2019, kedy v čase o 06.00 h odišiel z centra „Dom na pol ceste“ so sídlom vo Veľkom Slavkove, okres Poprad, ktorého je klientom, k svojmu lekárovi do mesta Trebišov a doposiaľ o sebe svojim príbuzným ani centru nepodal žiadnu správu.

Stránky