Zimné sčítanie vodného vtáctva  je medzinárodným monitorovacím programom, ktorého zámerom je zistenie početností nehniezdnych populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. Sčítanie vodného vtáctva je realizované v medzinárodnom termíne vždy v polovici januára.

Pôvodný zámer, komorne ladené trojkráľové stretnutie priateľov Rainerovej chaty sa už zmenilo na už tradičnú trojkráľovú púť do Vysokých Tatier. I tak by sa dala nazvať akcia, ktorá pravidelne, už po 17 rokov, láka na túru, vždy 6. 1., k snehovému betlehemu pri Rainerovej chate.

V období zimnej uzávery turistických chodníkov je územie Tatranského národného parku vyhradené najmä pre pokojné prežívanie voľne žijúcej fauny, ktorú čakajú ťažké skúšky dlhej a krutej tatranskej zimy. Zatiaľ čo svište už dávno spia vo svojich norách pod hrubou prikrývkou snehu a čakajú na jarné oteplenie, tak symbol Tatier, kamzík vrchovský tatranský, celú zimu odoláva nástrahám počasia v drsnom horskom teréne. Po skončení kamzičej ruje nastáva obdobie, kedy začína boj o prežitie, ktorý vyhrajú len tie najsilnejšie jedince. 

Štátne lesy Tatranského národného parku spravujú lesné pozemky od najvyšších štítov až po lesy v ochrannom pásme národného parku. A práve tie sú často krát ,,obhospodarované“ občanmi z okolitých rómskych osád. Lesné porasty sú postupne prerieďované, až zmiznú úplne.

 

Obnovenie pôvodných svetelných výstavných tabúľ s rastlinami, na ktorých sú predstavené druhy rastlín, ktoré rastú v rôznych biotopoch v Tatrách, nová informatívna tabuľa, preparáty netopierov, ktoré priblížia ich život v našich veľhorách, to je iba časť noviniek, s ktorými prichádza tatranské múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici.

V novembri sa uskutočnilo vo Vysokých Tatrách sčítanie kamzíkov. Po dvoch dňoch sčítavania výsledok pracovníkov TANAPu prekvapil. Oproti obdobiu z konca 90-tych rokov, keď bola populácia iba okolo 200 kusov, stavy sa zdvihli a dosiahli dnešných okolo 1370 kamzíkov.

Stránky