Počas celého mesiaca máj je na Slovensku spustená národná kampaň „Do práce na bicykli“.

Hlavným cieľom tejto kampane je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. Minulý rok sa do nej zapojilo viac než 11 účastníkov z 81 samospráv a 1 400 firiem. Do práce na bicykli však predstavuje nielen kampaň, ale aj súťaž trvajúcu od 1. - 31. mája 2019.

 

Bližšie informácie: https://www.dopracenabicykli.eu/