Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade rieši prípad trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia a trestného činu krádeže.

Došlo k nim v dobe od 26. 1. 2024 do 29. 1. 2024 na železničnej koľaji železničnej trate v úseku Lučivná – Svit.

Páchateľ prerušil zosilňovacie vedenie, pozostávajúce z dvojžilového medeného lana, v oblasti izolátora na trakčnej podpere, ktorá bola umiestnená vo výške 8 metrov. Bolo odcudzené napínacie lano v celkovej dĺžke 390 metrov.

V dôsledku konania páchateľa, došlo k prerušeniu prenosu elektrického napätia, čím bola ohrozená prevádzka všeobecne prospešného zariadenia. Nastala prevádzková aj napäťová výluka v danom úseku železničnej trate.

Pre železničnú spoločnosť vznikla celková škoda prevyšujúca sumu 4000 Eur.

 

Zdroj: krpz