Poslanci Prešovského samosprávneho kraja schválili v pondelok 16. októbra na svojom rokovaní ďalšie združené investície. Peniaze kraja pomôžu najmä pri budovaní športovísk.

Vo Svidníku kraj spolu s mestom a Slovenským futbalovým zväzom podporí výstavbu futbalového ihriska s umelým povrchom. Na investíciu za takmer 450 tisíc eur krajský poslanci schválili 100 tisíc eur. Rovnakou sumou prispeje PSK v Humennom, kde by mal vyrásť štadión s tréningovým ihriskom s umelou trávou za viac ako pol milióna eur. Poslanci PSK schválili združenú investíciu s obcou Štrba na dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu Štrbské Pleso, ktorého výstavbu v minulosti župa podporila. Z krajský peňazí teraz pôjde 150 tisíc eur na vybudovanie nového objektu v areáli pre snežné vozidlá a techniku.  

 

„Prísne zvažujeme každý projekt. Združené investície sa dajú realizovať len vtedy, ak má kraj dostatok finančných prostriedkov. Sme radi, že zatiaľ sme neodmietli ani jeden dobrý projekt. Ak nám to dovolia naše možnosti, určite budeme v tejto podpore pokračovať,“  dodal predseda PSK.

 

V našom regióne sú najväčšími športovými investíciami lyžiarsky areál na Štrbskom Plese, tréningové centrum v Tatranskej Lomnici, futbalové ihrisko v Starej Ľubovni a v okrese Kežmarok výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej.

 

Športová (hokejbalová) hala bude v Spišskej Belej stáť na Športovej ulici a bude stavebne prepojená s futbalovým štadiónom (tribúnou). V súčasnosti je už spracovaná konečná verzia projektovej dokumentácie a sú už kompletne aj vysporiadané pozemky (čo sa dotiahlo v septembri tohto roka). Začalo sa územné konanie na vydanie územného rozhodnutia a následne sa je potrebné zabezpečiť stavebné povolenie. Súbežne sa rozbieha proces verejného obstarávania (verejná súťaž) na zhotoviteľa tejto stavby, ktoré určí celkové náklady tejto stavby. Všetky tieto prípravné (predstavebné) práce by sa mali zrealizovať do marca 2018, nakoľko je zámer začať výstavbu tejto haly v apríli 2018. Samotná výstavba sa plánuje rozdeliť na určite ucelené etapy, nakoľko v súčasnosti mesto nedisponuje celou finančnou sumou, ktorá bude pravdepodobne potrebná (tú určí až verejná súťaž). V súčasnosti mesto má k dispozícii sumu 300 tis. eur (dotácia zo štátneho rozpočtu). Sumu 100 tis eur poskytne Prešovský samosprávny kraj (PSK). Ďalšie financie bude mesto hľadať vo vlastných a iných dotačných zdrojoch.

Keďže sa hovorí o nielen o hokejbalovej, ale o športovej hale, tak samotná hokejbalová plocha s mantinelmi sa bude môcť využívať aj na iné športy. Hala bude obsahovať na prízemí 6 šatní so sprchami, toalety pre verejnosť a malú kaviareň (bufetová časť). Na poschodí miestnosti pre trénerov, väčšia zasadačka, miestnosť pre rozhodcov i priestor pre posilňovňu a regeneráciu. Na poschodí je navrhované aj ubytovanie pre cca 18 osôb. Samotná hala bude vykurovaná plynovými žiaričmi a navrhované je moderné a úsporné LED osvetlenie hracej plochy. Skelet haly bude montovaný – základ z oceľovej konštrukcie a steny a strecha zo sendvičových PUR panelov. Tzv. zázemie haly (ako prístavba ku konštrukcii haly) bude murovaná. Samotný povrch hracej plochy bude vhodný najmä pre hokejbal, ale zároveň aj pre iné športy.

 

Najväčšie združené investície (2014 -2017) Prešovského samosprávneho kraja

Prešov (spol. KENEX) – tréningová športová hala s umelou ľadovou plochou      796 840 €

Prešovská univerzita – rekonštrukcia viacúčelového športového areálu – I. etapa 300 000 €

Štrba - lyžiarsky bežecký areál – Štrbské Pleso                                                       450 000 €

Vysoké Tatry - tréningové centrum mládeže a športu v Tatranskej Lomnici           100 000 €

Snina - futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom                                        100 000 €

Stará Ľubovňa - futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom                         100 000 €

Humenné - futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom                                 100 000 €

Vranov n. Topľou - multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídl. II.                            100 000 €

Medzilaborce - ľadová plocha pre deti, mládež a širokú verejnosť                         100 000 €

Spišská Belá - výstavba hokejbalovej haly                                                               100 000 €

Svidník – futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom                                   100 000 €

Humenné – tréningové ihrisko s umelou trávou                                                       100 000 €

Vranov n/ Topľou  - umelý trávnik na futbalovom štadióne                                        90 000 €

 

Zdroje: PSK a Mesto Spišská Belá

Fotografia: Náčrt hokejbalovej haly v Spišskej Belej