Pápež František prijal 18. januára 2024 na audiencii spišského biskupa Mons. Františka Trstenského.

Dnes ma prijal na súkromnej audiencii Svätý Otec František. Chcel som sa mu týmto spôsobom osobne predstaviť a poďakovať za dôveru, ktorú prejavil voči mojej osobe, keď ma vymenoval za biskupa pre našu Spišskú diecézu. Chcem túto službu vykonávať v jednote s pápežom a v jednote s ostatnými otcami biskupmi Slovenska. Svätému Otcovi som priniesol rôzne menšie dary. Viem, že Svätý Otec má v osobitnej úcte Božiu Matku. Preto som mu priniesol obraz Panny Márie z Levoče, ktorá je uctievaná dlhé storočia veriacimi v našej diecéze a po celom Slovensku. Levoču navštívil svätý pápež Ján Pavol II. v roku 1995. Taktiež som Svätému Otcovi podaroval betlehem vyrobený z perníka, lebo často venuje pozornosť Betlehemu a jasličkám, aby zdôraznil Božiu nežnosť.

V rozhovore ma Svätý Otec požiadal, aby som bol ako biskup blízko Bohu v modlitbe a duchovnom živote. Ďalej blízko ostatným otcom biskupom v jednote biskupského zboru, blízko kňazom ako otec, ktorý sa zaujíma o ich život a blízko veriacim, aby som sa zaujímal o ich život a problémy.

Uistil som Svätého Otca o modlitbách za jeho osobu. Udelil mi svoje osobné požehnanie a požehnanie celému Slovensku. Na záver sa chcem zvlášť poďakovať pánovi nunciovi Mons. Girasolimu za sprostredkovanie tejto návštevy.

 

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) s ním hovorila krátko po tomto stretnutí.

– Ako došlo k tomuto stretnutiu?

Vďaka pomoci apoštolského nuncia na Slovensku, ktorého som požiadal o sprostredkovanie série stretnutí vo Večnom meste. Rád by som poďakoval za jeho pomoc.

– Ako prebehlo samotné stretnutie?

Pápež František ma prijal dnes ráno o 9:00 v súkromnej bibliotéke Apoštolského paláca. Boli sme spolu 25 minút. Po predstavení a výmene darov sme sa mali možnosť spolu súkromne rozprávať.

– Prečo ste žiadali o osobné prijatie?

Hlavným dôvodom, prečo som požiadal o osobné stretnutie, bolo to, že som sa chcel predstaviť. Privítal to, že som prišiel do Ríma. Bol to on, kto ma menoval, preto som rád, že osobné stretnutie vyšlo.

– Čo vám odkázal?

Svätý Otec František ma povzbudil k štyrom „blízkostiam“. Ako biskup mám byť blízko k Bohu, aby som bol človekom modlitby. Potom blízko k ostatným otcom biskupom v rámci nášho biskupského zboru. Potom k spolubratom v kňazskej službe, byť blízko k nim, zaujímať sa o ich život. A nakoniec byť blízko k Božiemu ľudu. Načúvať mu, žiť vedľa neho. Žiť tým, čo ho trápi a čím žije.

– Čo ste mu povedali vy?

Reagoval som na to, o čo ma požiadal, a potom som uistil Svätého Otca o modlitbe za neho. V závere som ho požiadal o požehnanie pre mňa, spišskú diecézu i celé Slovensko.

– Aké dary ste mu priniesli zo Slovenska?

Daroval som mu obraz Levočskej Panny Márie. Povedal som mu, že ide o miesto modlitby, ktoré je navštevované ľuďmi z celého sveta a že ho navštívil aj svätý Ján Pavol II. Ďalej som mu daroval jeden netradičný darček – betlehem z perníka, dar mladých v podobe tašky s nápisom „František, choď a oprav môj dom. (podpísaný) Ježiš“ so spomienkovými predmetmi z diecézy – knihu so životopisom biskupa Jána Vojtaššáka a ďalšie drobnosti.

– Čo vám podaroval Svätý Otec?

Daroval mi knihu o kňazstve s názvom Svedkovia a nie úradníci(Testimoni, non funzionari. Il sacerdote dentro il cambiamento d'epoca), ktorej autorom je kardinál François-Xavier Bustillo. Predslov k nej napísal Luigi Maria Epicoco. Prosil ma, aby som ju tlmočil kňazom, aby sme boli pastiermi a svedkami.

– Zanechal vám nejaký odkaz pre Cirkev a Slovensko?

Žehnám Slovensku. To bol jeho hlavný odkaz, ktorý mi povedal. Spomínali sme spolu na jeho návštevu Slovenska. Zostala mu hlboko vrytá do srdca. Zaujímal sa o našu krajinu. Zároveň poprosil – ako tradične prosí – o modlitby za seba a úrad, ktorý mu je zverený. Povedal som mu, že budem jeho odkaz tlmočiť ďalej.

 

Zdroj a foto: TK KBS