Slovenskí samaritáni nedávno oslávili 16 rokov svojej existencie a málokto vie, že myšlienka samaritánstva na Slovensku vzišla práve od podtatranských lekárov. Časom sa ich aktivity rozšírili i do zahraničia a dnes je už bežným javom, že sústredenia slovenských samaritánov majú medzinárodný charakter. Jedno z poľných cvičení mali v septembri 2021 aj v Strážkach a aj na ňom boli okrem slovenských samaritánov aj zástupcovia z Rakúska a Nemecka.

Čo je poslaním tejto organizácie, aké sú ich aktivity a čo bolo hlavným cieľom tohtoročného cvičenia v našom regióne nám povedal prezident Asociácie samaritánov Slovenskej republiky MUDr. Marcel Sedlačko.

Aké je základné poslanie ASSR:

„Asociácia samaritánov Slovenskej republiky je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je, v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte medzinárodného samaritánskeho hnutia, pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.“ Toto je text preambuly našich stanov, ktorá hovorí o základnom poslaní, a to pomoci. Pomoci v rôznej forme. Od prvej pomoci, ktorú poskytujeme pri rôznych zdravotníckych asistenciách pri športových a kultúrnych podujatiach, cez jej vzdelávanie, pomoci vykonávanej pri mimoriadnych udalostiach pri veľkých nešťastiach na Slovensku i vo svete, až po pomoc pre osamelo žijúcich seniorov, formou projektu SOS gombík, ktorý seniorom zjednodušuje prístup k tiesňovým linkám, v prípade náhlej udalosti.

 

Aké podujatie ste mali v Strážkach?

ASSR vzdeláva svojich členov, aby boli pripravení na vyslanie na zásah, či misiu tam, kde je to potrebné. Aby boli členovia tejto Jednotky rýchleho nasadenia čo najlepšie pripravení na túto úlohu, vytvorili sme si systém vzdelávania, od kurzu prvej pomoci, cez úvodný kurz Jednotky rýchleho nasadenie, až po medzinárodné poľné cvičenie, ktoré sa konalo práve v dňoch 16. – 19. 9. 2021 v Strážkach, za účasti rovnakých samaritánskych jednotiek z Rakúska a Nemecka. Zmyslom tohto cvičenia je simulácia mimoriadnej udalosti, v tomto prípade záplav veľkého rozsahu, ktoré postihli rozsiahle územie, zničili infraštruktúru, postihli veľké množstvo obyvateľstva a krajina preto požiadala o medzinárodnú pomoc. Keďže cvičenie má byť čo najbližšie realite, úzko spolupracujeme s Okresným úradom a jeho Krízovým riadením v Kežmarku a zložkami IZS. Členovia Jednotky rýchleho nasadenie musia vytvoriť tábor, ktorý spĺňa kritériá sebestačnosti, t.j. vytvoria si ubytovanie, zabezpečia elektrickú energiu, teplo, hygienické zázemie, zabezpečia stravu a riešia nasimulované situácie, počas ktorých pátrajú po nezvestných, ošetrujú zranených vo svojej poľnej ošetrovni alebo zabezpečia transport do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, pátrajú po nezvestných v zavalených budovách, orientujú sa v teréne podľa mapy, GPS, učia sa správať pri náhlom zastavení jednotky ozbrojenými jednotkami armády, či polície a pod.

Takéto cvičenia sa konajú vždy raz do roka, ako záver vzdelávacieho procesu. Jedinou výnimkou bol, z pochopiteľných dôvodov, minulý rok, kedy sa cvičenie neuskutočnilo.

Prečo ste si vybrali pre dané podujatie práve Strážky?

Pravidelne, už od roku 2006 sa tieto cvičenia konajú v okresoch Stará Ľubovňa, či Kežmarok a v tomto roku, vďaka úzkej a dlhoročnej spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Spišskej Belej, nám bolo na vybudovanie tábora (BoO – Base of Operation), ponúknutý priestor cvičiska DHZ Spišská Belá, ktorý spĺňal všetky podmienky na jeho vybudovanie. Po získaní povolenia od mesta Spišská Belá, už nič nebránilo cvičeniu v tejto lokalite.

 

Vraj ste mali aj nejakú akciu v Eurocampe v Tatranskej Lomnici deň predtým. O čo išlo?

Cvičenie trvá vždy 4 dni a počas neho Jednotky riešia rôzne úlohy v rôznych lokalitách. V lokalite bývalého areálu Eurocampu FICC sme riešili dve úlohy. Jednou bolo simulované zrútenie budovy bývalej recepcie, so zasypaním ľudí, kde bol nasadený tzv. USAR tím (Urban Search And Rescue), v preklade tím pátrania a záchrany v mestskom prostredí, ktorý pátra po zavalených pomocou psovodov so špeciálne trénovanými psami alebo pomocou technických prostriedkov na mieste zavalenia ľudí, následne technický tím zabezpečí ich dosiahnutie, tu ich vyšetrí a ošetrí zdravotnícky tím a spoločnej ich vyprostia z ruín a zabezpečia ošetrenie, prípadne transport do zdravotníckeho zariadenia. Druhou úlohou v tejto lokalite, bolo vytvorenie dočasného núdzového ubytovania pre 12 ľudí, ktorí v dôsledku záplav prišli o svoje domovy a bolo potrebné pre nich vytvoriť dočasné ubytovanie s kompletným servisom, od ubytovanie, zabezpečenia tepla, hygienického zázemia, stravy, elektrickej energie. Táto úloha vyplýva z nášho členstva v module ETC – Emergency Temporary Camp, ktorý sme spolu s Hasičským a záchranným zborom vybudovali a zaregistrovali v databáze záchranných modulov v Bruseli a aktuálne sa pripravujeme na certifikačné cvičenie v Rumunsku, ktoré by tento modul potvrdilo, ako funkčný a pripravený na reálne nasadenie v prípade potreby.

Kde všade zasahujú členovia Asociácia samaritánov SR?

ASSR od svojho začiatku je súčasťou Európskeho mechanizmu civilnej ochrany a buduje záchranné moduly, podľa európskych pravidiel. Aktuálne sme členmi už spomínaného modulu Núdzového dočasného ubytovania a tiež medzinárodného modulu leteckej evakuácie zranených európskych občanov z krízových oblastí sveta späť do Európy, s názvom EURACARE Flight & Shelter. Spoločne s Leteckým odborom MV SR, nemeckými Johannitermi a Civilnou ochranou Vlády Štajerska, pomocou lietadiel vládnej letky, sme nepretržite pripravení na zásah, na výzvu Európskej komisie, po aktivovaní Európskeho mechanizmu civilnej ochrany.

Súčasne sme ako Dobrovoľný hasičský zbor, zaradení ako Logistický špeciál a v prípade mimoriadnych udalostí, ako lesné požiare, záplavy, či iné, poskytujeme nasadených záchranným zložkám, či postihnutému obyvateľstvu logistickú podporu, ako stravu, pitný režim, miesto pre oddych, hygienu a pod.

 

Na ktorých posledných akciách zasahovali členovia ASSR?

Hoc sa roky pripravujeme predovšetkým na zásahy v zahraničí, svoju najväčšiu misiu sme absolvovali na Slovensku, počas prvej vlny pandémie COVID 19, kde sme vďaka našej aplikácii QREG, zabezpečovali elektronickú registráciu repatriantov, ktorí prichádzali zo zahraničia a boli umiestňovaní v repatriačných zariadeniach. Na túto misiu sme boli nasadení na požiadanie Sekcie krízového riadenia MV SR a databáza bola spracovávaná pre potreby MV SR. Počas tejto misie sme boli v nasadení nepretržite 79 dní, registráciu sme vykonávali v 36 karanténnych strediskách po celom Slovensku, najazdili sme viac ako 50 tisíc kilometrov a nasadených bolo 69 samaritánov v 24-hodinovej prevádzke.

Z dávnejšej histórie sme sa zúčastnili záchrannej misie po ničivom zemetrasení na Haiti v roku 2010, po silnom tajfúne na Filipínach v 2013, ako Logistický špeciál sme boli nasadení pri požiari bytového domu v Prešove, po páde záchranného vrtuľníka v Slovenskom raji, pri rozsiahlom požiari vo vysokohorskom prostredí v katastri obce Bystrá, pri záplavách v Starej Lesnej, Starej Ľubovni...

 

Čím to je, že asociácia má silné zastúpenie na Spiši (SL, PP, KK, SN) a v ostatných regiónoch (BA, TO, LC, SK) už menej?

Aktuálne sme silní práve v týchto regiónoch, kde, keďže sme tu doma, sme aj viac viditeľní, avšak zastúpenie máme po celom Slovensku. Stále prijímame nových členov, organizujeme vzdelávacie aktivity, aby sme aj z nových členov spravili platných členov Jednotky rýchleho nasadenia a boli čo najlepšie pripravení zvládať úlohy, ktoré sú pred nami.

Keďže máme aj medzinárodné zastúpenie, ASSR je členom medzinárodnej organizácie Samaritan International, so sídlom v Bruseli, ktorá zastrešuje 19 organizácií z 20 európskych krajín, máme možnosti zapájania sa do množstva medzinárodných projektov a aktivít, čo významne rozširuje naše možnosti.

 

Kto sa môže stať členom ASSR?

Členom ASSR sa môže stať každý, kto s nami zdieľa naše myšlienky a poslanie, má chuť pomáhať, vzdelávať sa a zapájať do našich aktivít. Sme otvorení všetkým a radi privítame kohokoľvek, kto má chuť obetovať svoj voľný čas v prospech dobrej veci.

 

Organizácia začala pôsobiť na Slovensku od roku 2005

História organizácie sa píše od roku 2005, kedy sa myšlienku samaritánstva na Slovensku rozhodla rozšíriť skupina podtatranských lekárov, združených v spoločnosti EMERGENCY MEDICAL SERVICE – EMS, s.r.o.

Stimul k tomu dali rakúski samaritáni, s ktorými prebiehala už v tejto dobe úzka spolupráca. Hneď na začiatku bola snaha nadviazať kontakt so zastrešujúcou samaritánskou organizáciou Samaritan International – SAINT (dnešné SAM.I.), ktorá tento proces uvítala a všemožne ho podporovala.

Dňa 12. augusta 2005 bola organizácia zapísaná do registra občianskych združení, pod názvom Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. Na začiatku bola vedená Prípravným výborom, v zložení: MUDr. Ján Hencel, MUDr. Ján Jedinák, MUDr. Marián Maďar a MUDr. Marcel Sedlačko.

Už v roku 2006 sa členovia zúčastnili školení projektových tímov v Lotyšsku a Litve a po vzore a pod vedením členov rakúskeho samaritánskeho zväzu Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, začali budovať slovenskú časť medzinárodnej Jednotky rýchleho nasadenia, pod názvom Slovak Samaritan Rapid Response Team.

Pre myšlienku samaritánstva sa v tomto období podarilo nadchnúť i Mgr. Renátu Zichovú (dnes Penazzi), v tom čase ešte prednostku Obvodného úradu v Starej Ľubovni, ktorá sa ihneď zapojila do práce a po skončení svojho pôsobenia vo funkcii sa začala venovať práci pre ASSR, vo funkcii predsedu, neskôr generálneho sekretára naplno a postupne začala okolo seba združovať ľudí, ktorých táto myšlienka oslovila a tak sa postupne centrum činnosti presunulo do Starej Ľubovne.

Od začiatku budovania organizácie jej hlavnými cieľmi bolo vytvorenie spomínanej Slovak Samaritan Rapid Response Team, schopnej zasahovať doma i zahraničí, samostatne alebo spoločne s rakúskymi kolegami. Druhou oblasťou pôsobenia bola sociálna činnosť, predovšetkým starostlivosť o osamelo žijúcich seniorov, formou projektu Domáceho tiesňového volania.

 

Budovanie organizácie

Postupne sa činnosti asociácie profilovali do už vyššie spomenutých a pripojili sa činnosti vzdelávacie (asociácia je držiteľom európskej akreditácie k vykonávaniu 8, 12 – 16 hodinových kurzov prvej pomoci), vytvoril sa postupne vlastný systém vzdelávania jednotlivých tímov a modulov, časť svojich aktivít nasmerovali členovia asociácie na deti a organizujú pre nich viaceré podujatia.

Asociácia pokračuje v budovaní záchranných tímov a modulov, viaceré na medzinárodnej úrovni a zapája sa do medzinárodných projektov, spoločne s podobne zameranými zahraničnými organizáciami.

Systém teoretického a praktického vzdelávania členov asociácie je doplnený medzinárodnými cvičeniami, ktoré sa konajú na Slovensku alebo v zahraničí a ktorých sa okrem členov asociácie, jednotlivých modulov a tímov, zúčastňujú zložky Integrovaného záchranného systému, zložky MV SR a CO, ako aj medzinárodné samaritánske jednotky, predovšetkým z Rakúska, Talianska, Nemecka.

 

Kto má teda chuť pomáhať, vzdelávať sa a zapájať do aktivít slovenských samaritánov ten bude určite v ich kruhu vítaný. Organizácia je otvorená pre všetkých, kto má chuť obetovať svoj voľný čas v prospech dobrej veci.

 

 

Zdroj a foto: archív ASSR (Fotografie z poľného cvičenia v Eurocampe a v Strážkach – september 2021)