Ako sa pred kontajnermi vyhnúť stretnutiu s medveďmi či inými divými zvieratami? Pomôže zatváranie kontajnerov a správne triedenie.

Medvede a ďalšie voľne žijúce zvieratá sa približujú k ľudským obydliam najmä kvôli potrave, ktorú tu zvyknú vyhľadávať. Lákajú ich nielen odpadky, ale aj vôňa jedál z kuchyne. Slovenská inšpekcia životného prostredia a organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK preto spoločne upozorňujú na narastajúci problém výskytu medveďov a iných divých zvierat v blízkosti ľudských obydlí. Jedným z riešení, ako znížiť výskyt týchto zvierat v okolí kontajnerov, je odpad správne vytriediť a kontajnery poriadne zabezpečiť, čím sa obmedzí prístup zvierat k odpadkom.

To, že medvede vyberajú odpadky z kontajnerov v osídlených horských oblastiach, je všeobecne známy fakt. Tento problém sa však netýka iba medveďov, ktoré sa ku kontajnerom približujú v teplejších mesiacoch, najmä na jar a v lete. V zime lákajú pachy vyhodených zvyškov potravín a obalov aj iné druhy živočíchov - líšky, kuny či inú divú zver alebo vrany. Zvieratá tak roznášajú odpad z kontajnerov po okolí, pričom často dochádza aj k stretu človeka so zvieraťom.

 

Pomôže zabezpečenie kontajnerov aj správne triedenie odpadu

Zo zákona vyplýva, že každý držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť svoj odpad pred prístupom medveďa hnedého. Táto povinnosť sa nevzťahuje na celé Slovensko, ale len na sídla v horských oblastiach – dnes je to 360 miest a obcí. „Samosprávy, ale aj podnikateľské subjekty môžu zabezpečiť okolie kontajnerov viacerými spôsobmi, napríklad môžu využiť zamrežované stojiská, samostatné nádoby so zabezpečením proti prístupu zvierat či elektrický ohradník,“ hovorí Ján Jenčo, generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Nezabezpečené kontajnery alebo výskyt zvierat v okolí kontajnerov môžu obyvatelia miest a obcí nahlásiť na bezplatnú Zelenú linku MŽP.

Slovenská inšpekcia životného prostredia kontrolami zistila, že zvieratá nevyberajú odpad len zo zmesových kontajnerov, v ktorých často nachádzajú zvyšky jedál. „Pozor si treba dať aj na to, čo vyhadzujeme do žltých nádob na plasty alebo do červených nádob na kovy. Do týchto kontajnerov vhadzujeme iba obaly bez zvyškov nápojov a potravín. Obaly v ohrozených mestách a obciach lesnou zverou je potrebné pred vyhodením opláchnuť úžitkovou vodou,“ hovorí Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu OZV ENVI - PAK a dodáva: „Správne triedenie odpadu je jednou z možností, ako zabezpečiť prevenciu pred výskytom zvierat v okolí kontajnerov. Preto je veľmi dôležité neustále edukovať a informovať ľudí ako odpad dôsledne triediť.“

 

Kontajner treba vždy riadne zatvoriť

Prípadov, kedy ľudia spozorovali divé zvieratá v blízkosti svojich domovov, je hneď niekoľko. Svoje o tom vie aj starostka Demänovskej Doliny Ľubomíra Klepáčová: „Kontajnery pri rodinných domoch sú ideálnym zdrojom potravy viacerých zvierat. Mali sme tu už medveďov, líšky, kuny aj inú voľne žijúcu zver. Ak v kontajneroch tieto zvieratá raz niečo nájdu, opakovane sa vracajú. Okrem neporiadku, ktorý robia okolo kontajnerov, robia aj pomerne veľký hluk. Navyše, obyvatelia obce majú obavy, že ich tieto zvieratá napadnú.“ Pri vyhodení odpadu je preto potrebné, aby ľudia vrecia s odpadom zaviazali, kontajner vždy poriadne zatvorili a hlavne, aby nenechávali odpad mimo kontajnerových nádob, pretože láka divú zver.

 

Zvieratá neplašte, ani nekŕmte

Odborníci tvrdia, že vidieť divé zvieratá pri ľudských obydliach dnes nie je až taký nezvyčajný jav. Zvieratá vyhľadávajú ľahko dostupnú, vysoko kalorickú potravu a približujú sa viac k ľuďom. Pri priamom kontakte však odporúčajú, aby ľudia zachovali pokoj. Čo teda robiť, keď sa so zvieraťom stretneme pri kontajneri?

„V prvom rade sa k divej zveri nepribližujte, neplašte ju a ani ju neodháňajte. Odporúčame tiež ľuďom, aby tieto zvieratá nekŕmili, lebo keď ich raz naučíme na zvyšky z potravín, tak sa do daných lokalít budú opakovane vracať. Preto je aj veľmi dôležité, aby ľudia nehádzali zvyšky potravín a odpadky na zem v blízkosti kontajnerov, a aby kontajnerové nádoby riadne zatvárali,“ uzatvára Michal Haring zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého.

 

O ENVI - PAK

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

 

Zdroj: envi-pak

Foto: odpady-portal.sk