Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho 9. ročníka s 20 prihlásenými obcami zo siedmich krajov Slovenska. O prestížny titul zabojuje aj šesť obcí z Prešovského samosprávneho kraja. Sú medzi nimi Brežany, Miklušovce, Župčany (okres Prešov), Čirč (Stará Ľubovňa), Nižná Voľa (Bardejov) a Nižný Hrušov (Vranov nad Topľou).

Súťažiace obce predstavia úspešné postupy pri obnove vidieka, zlepšovaní kvality životného prostredia a rozvoji našich dedín na národnej aj medzinárodnej úrovni. Súperiť budú o titul Dedina roka 2017, ocenenia v zaujímavých kategóriách a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.

 

 „Hodnotenie prebieha podľa jednotlivých okruhov a súťažných kategórií.  Komisia sa zameriava na hospodárenie, plánovanie, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, racionálne využívanie prírodných zdrojov, vzhľad obcí, starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo. Zaujíma sa aj o využitie možností cestovného ruchu, atraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu“, informoval Andrej Švec, manažér súťaže Dedina roka 2017 zo Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá súťaž vyhlásila spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska. 

 

Národná hodnotiaca komisia už začala s hodnotením prihlásených obcí. „Je zaujímavé byť priamo na mieste, rozprávať sa s miestnymi ľuďmi  a vidieť, ako sa v tej- ktorej obci naozaj žije, nie to, čo dal starosta na papier, keď obec prihlasoval. Každá obec súťaží v siedmich kategóriách – dedina ako hospodár, dedina ako pospolitosť, dedina ako klenotnica, dedina ako partner, dedina ako hostiteľ, dedina ako maľovaná a dedina ako záhrada,“ konkretizovala Anna Kršáková, predsedníčka Spolku pre obnovu dediny, ktorá prihlásené obce Prešovského kraja v priebehu uplynulých týždňoch navštívila aj ako členka komisie.   

 

Prezentácie súťažiacich dedín  boli pritom nápadité - od predstavovania organizácií, obecných firiem, škôl, knižníc či najvýznamnejších pamätihodností, cez ukážky realizovaných projektov až po prehliadky typicky vidieckych činností, akými sú napríklad ručná kosba či hrabanie sena. Obce regiónu sa predstavili najčastejšie ako miesto živých remeselných a folklórnych tradícií a rovnako aj región tradičných chutí.  „Naše dediny majú čo ponúknuť. Majú bohaté kultúrne i historické tradície, ktoré sa snažia uchovávať a prenášať pre ďalšie generácie. Prihlásené obce sú toho dôkazom, že aj v malej dedine sa dá žiť naplno. My sa tešíme z toho, že samosprávny kraj viaceré aktivity v obciach aj podporuje cez dotácie do športu a kultúry,“ dodala Monika Štoffová z odboru regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, ktorý súťaž v regióne koordinuje.

 

Do rozhodovania o najdedinu roka môžu zasiahnuť aj obyvatelia Prešovského kraja. Súčasťou súťažného zápolenia je totiž internetové hlasovanie verejnosti na webovej stránke www.e-obce.sk, ktoré trvá do 31. júla 2017. Výsledky súťaže budú zverejnené v auguste tohto roku na Agrokomplexe v Nitre.

Z Prešovského kraja v súťaži naposledy zabodoval Spišský Hrhov. Obec s titulom Dedina roka 2015 prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárstva s využitím inovatívnych foriem podpory  zamestnanosti, vzorovú starostlivosť o dedinu, krajinu a životné prostredie či racionálne využívanie lokálnych zdrojov.

 

Doplňujúce informácie:

 

Vedeli ste o Prešovskom kraji?

  • ku koncu roku 2016 žilo na území Prešovského kraja spolu 821 503 obyvateľov, čo predstavuje 15,1 % z celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky,
  • rozloha kraja je 8 972 km2, čo je druhá najväčšia rozloha po Banskobystrickom kraji,
  • v kraji sa nachádza 665 obcí, čo je najviac v rámci Slovenska, z toho je 23 miest,
  • podľa počtu obyvateľov najväčšou obcou je obec Jarovnice (okres Sabinov) s 6 378 obyvateľmi  a najmenšou v kraji a zároveň i na Slovensku je obec Príkra (okres Svidník) so 7-mi obyvateľmi,
  • obcou s najväčšou rozlohou je obec Stakčín (167 km2) v okrese Snina, s najmenšou rozlohou obec Trnkov (1,7 km2) v okrese Prešov,
  • najstaršou obcou sú Žakovce (okres Kežmarok) s prvou písomnou zmienkou z roku 1209, najmladšou je obec Lipníky (okres Prešov), ktorá vznikla 28. augusta 1990,
  • najvyššie položenou obcou sú Vysoké Tatry (okres Poprad) – 1010 m n. m., najnižšie položenou - Dlhé Klčovo (okres Vranov nad Topľou) – 117 m n. m.,
  • najsevernejšou obcou je Ondavka (okres Bardejov), najjužnejšou Sečovská Polianka (okres Vranov n/ Topľou), najzápadnejšou Liptovská Teplička (okres Poprad) a najvýchodnejšou Nová Sedlica (okres Snina), ktorá je zároveň aj najvýchodnejšou obcou celého Slovenska.

 

 

Zdroj: PSK