Dňa 25. marca 2020 Svätý Otec František vymenoval Jána Kuboša za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy.

ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. je slovenským katolíckym kňazom. Narodil sa v Trstenej v roku 1966. V kňazskej službe je od 18. júna 1989. Od 4. júla 2017 bol farárom a dekanom Kežmarského dekanátu a dekanom - moderátorom Podtatranského dekanátu. Od roku 2001 je aj sudcom Cirkevného súdu Spišského biskupstva a od marca 2017 aj členom kňazskej rady. Pôsobil v Podolínci, Svite, Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku.

Menovanie nového biskupa je výrazom pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi - sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali svojimi modlitbami a obetami.
Novému spišskému pomocnému biskupovi bolo pridelené titulárne sidlo Quiza.

 

Zdroj: wikipédia