Na Slovensku sa 25. mája 2019 uskutočnia Voľby do európskeho parlamentu 2019.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Spôsob voľby

Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

 

Zoznam strán a hnutí, ktoré kandidujú do europarlamentu:

 

Demokratická strana

Michal Kravčík, poslanec Košického samosprávneho kraja

Jela Tvrdoňová, konzultantka pre regionálny a vidiecky rozvoj

Pavol Gašper, konateľ spoločnosti

Martina Vaško Sabolová, riaditeľka pobočky v bankovníctve

Ján Greššo, herec

Erika Várošová, systémová inžinierka

Dušan Katuščák, univerzitný profesor

Ivan Matušek, vedúci oddelenia - projektový manažér

Milan Michalič, predseda predstavenstva

Robert Bezek, súkromný podnikateľ

Roman Krištín, veterinár

Vladislav Kačmár, invalidný dôchodca

Igor Hornák, systémový analytik

Juraj Hríb, projektant

 

Doma dobre

Štefan Adam, riaditeľ

Helena Mezenská, mediátorka

Zuzana Valocká, starostka

Roman Chudý, advokát,

Jana Špuntová, riaditeľka

Zoltán Bíró, sociálny pracovník

Marián Biskupič, ekonóm

Stanislav Irsák, advokát

Jana Fabová, banková úradníčka

Zoltán Ďurčík, programátor

Barbora Bugárová, prekladateľka

Martin Tehlár, key account manager

Matej Melicherčík, konateľ

Asadullah Akbari, podnikateľ

 

Doprava

Marián Damankoš, učiteľ, riaditeľ školy

Ján Cirák, vysokoškolský učiteľ

Lenka Beňačková, projektová koordinátorka

Ludvík Posolda, konateľ spoločnosti

Ľubomír Ochotnický, generálny riaditeľ

Roman Hrnčirík, ekonóm

Jozef Mišenko, konateľ spoločnosti

Adriana Trojanovičová, učiteľka

Tomáš Beharka, riaditeľ stavebno-obchodnej spoločnosti

Jaroslav Mäsiar, majiteľ, konateľ s.r.o.

Jaroslav Málek, právnik – advokát

Viktor Magic, stavebný inžinier

 

Európska demokratická strana

Antonio Parziale, diplomat

Erika Adamová, stredoškolská pedagogička

Ľudovít Močulenko, folklorista

Mária Kmetíková, manažérka regionálnej kultúry

Marcel Nemec, herec

Alena Longauerová, úradníčka

Tomáš Pristáč, bankár

Andrej Berkes, riaditeľ siete reštauračných a ubytovacích zariadení

Samuel Letko, manažér

Martin Kanza, právnikRadovan Kliment, učiteľ

Hilár Lakatošovie, novinár

Jozef Kmeťo, bloger

Ján Strkáč, občiansky aktivista

 

Hlas ľudu

Peter Marček, poslanec NR SR

Márius Hričovský, advokát

Roman Bušo, advokát

Róbert Pukalovič, hokejový tréner

Ondrej Štefik, softvérový inžinier

Martin Graus, konateľ spoločnosti

Zdena Patakyová, finančná riaditeľka

Tibor Belovič, podnikateľ – SHR

Marek Školuda, podnikateľ

Rastislav Lehotský, riaditeľ rádia SITY

Ľubomír Schmida, umelecký fotograf

Dušan Marušák, hlavný štátny radca

Marian Hlavatovič, SZČO

Gené Martan, kapitán lodnej dopravy

 

Koalícia strán Komunistická strana Slovenska a Vzdor - strana práce

Jozef Hrdlička, historik

Jalal Suleiman, úradný prekladateľ

Miroslav Pomajdík, nezamestnaný

Jozef Červeňák, riaditeľ agentúry

Stanislav Pirošík, projektový manažér

Iveta Kohanová, právnička

Martin Pákozdy, čatár dennej zmeny

Michal Kotian, dôchodca

Martin Jágrik, hospodársky pracovník

Karol Ondriaš, vedecký pracovník

Ľubomír Jánošík, zdravotnícky záchranár

Ján Chalabala, výsluhový dôchodca

Peter Badida, nezamestnaný

Pavol Suško, výsluhový dôchodca

 

Koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia

Michal Šimečka, expert hnutia na európsku a zahraničnú politiku

Vladimír Bilčík, vedec, pedagóg

Simona Petrík, poslankyňa NR SR

Zora Jaurová, filmová producentka, dramaturgička

Pavel Macko, generál vo výslužbe

Martin Hojsík, environmentálny expert

Michal Wiezik, ekológ, vedec a pedagóg

Ondrej Prostredník, teológ

Tomáš Dentico, partner advokátskej kancelárie

Lucia Kleštincová, pracuje pre Európsku komisiu v Bruseli

Emília Mesarošová, opatrovateľka zdravotne znevýhodnených seniorov

Michal Liptaj, bývalý prokurátor, pracovník Súdneho dvora EÚ

Dominik Hatiar, aktivista, pracuje pre Európsku komisiu v Bruseli

Jozef Mihál, poslanec NR SR, bývalý minister práce

 

Korektúra - Andrej Hryc

Andrej Hryc, herec, režisér, producent

 

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS NS)

Martin Beluský, poslanec NR SR

Milan Mazurek, poslanec NR SR

Miroslav Radačovský, emeritný sudca

Lukáš Kopáč, aktivista

Miroslav Urban, primár internej kliniky nemocnice v Ružomberku

Karol Polanský, kresťanský aktivista

Lucia Žužová, kresťanská a pro-life aktivistka

Ondrej Ďurica, spevák

Lenka Bočkayová, pedagogička

Marek Kotleba, športový tréner

Miloš Zverina, aktivista za slovanskú vzájomnosť, predseda o.z. Slavica

Jozef Mihalčin, živnostník

Norbert Lichtner, zakladateľ internetového rádia Infovojna

Milan Uhrík, poslanec NR SR

 

Kresťanská demokracia - Život a prosperita

Štefan Kuffa, riaditeľ hospicu sv. Alžbety

Marián Tkáč, ekonóm, publicista, spisovateľ

Viliam Oberhauser, národohospodár

Marián Servátka, diplomat, veľvyslanec

Tomáš Janco, právnik

Mária Benová, psychologička

Matej Šarocký, konateľ firmy

Miroslav Vetrík, publicista, občiansky aktivista, organizátor Korunovačných slávností

Darius Hatok, manažér

Filip Kuffa, lesník

Jozef Liday, právnik

Karina Pénzešová, projektová manažérka

Pavol Nižnánsky, živnostník

 

Kresťanská únia

Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu

Branislav Škripek, poslanec Európskeho parlamentu

Lýdia Pilková, projektová manažérka

Lukáš Ronec, poslanec mesta Trenčín

Peter Broz, politický poradca Branislava Škripeka v Európskom parlamente

Daniel Šobr, teológ

Lucia Baranová Maliňáková, ekonómka v nadnárodnom koncerne

Martin Smrčo, IT Engineer, poslanec Košického samosprávneho kraja

Miroslav Baník, učiteľ na ZŠ

Alena Harvanová, mzdová účtovníčka

Daniel Lukáč, venuje sa práci s mládežou v občianskom združení

 

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Ivan Štefanec, europoslanec, prezident združenia SME Európa

Miriam Lexmann, expertka na zahraničnú politiku, riaditeľka európskej kancelárie Medzinárodného Republikánskeho Inštitútu, Bratislava

Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny, Bratislava

Andrej Klapica, ekonóm, člen Predsedníctva KDH, Piešťany

Miriam Kuzárová, riaditeľka CitizenGO, odborníčka na rodinnú politiku, Poprad

Lucia Gurbáľová, viceprimátorka, Košice

Ján Hencel, lekár, poslanec Prešovského samosprávneho kraja, Kežmarok

Michal Považan, mládežnícky aktivista, Banská Bystrica

Veronika Jankovičová, občianska aktivistka, organizátorka protestov “Za slušné Slovensko” v Bruseli, Bratislava

Radoslav Kozák, starosta obce Novoť, Novoť

Ondrej Tunega, IT špecialista, zahraničný expert Združenia kresťanských seniorov Slovenska, Bratislava

Martin Šmilňák, pedagóg, riaditeľ cirkevnej spojenej školy, Bardejov

Tomáš Merašický, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, Partizánske

Ján Figeľ, Osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ, Bratislava

 

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

Károly Less, pedagóg

Zoltán Bogoly, informatik

Agáta Janková, stredoškolská učiteľka

Roland Bánhegyi, manažér

Péter Fehér, obchodný manažér

Jozef Mikus, IT konzultant

Eva Šinková, asistentka advokáta

Gejza Dubovicky, podnikateľ

Eleonóra Majorová, pedagogička

Viktória Seresová, študentka VŠ

Tamás Miško, študent VŠ

Jácint Kecskeméti, ekonóm

Peter Galko, fotograf

Bianka Czetőová, zdravotná sestra

 

Most-Híd

József Nagy, poslanec EP

Norbert Kurilla, štátny tajomník

Andrea Vitkóová, vysokoškolská pedagogička

Michal Goriščák, riaditeľ ÚPSVaR

Zuzana Csadyová, starostka

Gabriel Csicsai, štátny tajomník MPaRV

Jozef Želinský, zástupca primátora

Attila Agócs, primátor

Pavol Burdiga, prednosta MsÚ

Erika Halašová, vysokoškolská pedagogička

Marián Tóth, starosta obce

Ágnes Héder, mediátorka-podnikateľka

Richard Šarközi, spevák-muzikant

Csaba Csízi, prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota

 

NAJ - Nezávislosť a Jednota

Branislav Grimm, učiteľ

Ľubomír Moravčík, futbalový tréner

Anton Gajdoš, stavebný inžinier - stavebný dozor

Zuzana Kúdelková, stredoškolská učiteľka

Emil Samko, expert pre rómsku problematiku - sociálny politik

Štefan Mirga, agroinžinier, bezpečnostný pracovník

Radoslav Ščuka, hlavný kontrolór obce

Vladimír Bálint, spisovateľ, hudobný skladateľ, režisér

Jozef Zaťko, štatutár a prezident Európskeho inštitútu ďalšieho vzdelávania

Peter Hlucháň, publicista, novinár, podnikateľ

Roman Čonka, rómsky aktivista, podnikateľ

Roman Hílek, živnostník

Anton Berczy, externý študent politológie, SZČO

Marek Baláž, občiansky rómsky aktivista

 

Národná koalícia

Peter Tomeček, manažér

Anton Martvoň, právnik, vysokoškolský pedagóg

Slavomír Harabin, stredoškolský pedagóg

Radovan Znášik, manažér

Marieta Okenková, právnička

Marta Rácová, poslankyňa MsZ

Marián Rusznyák, CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti

Sergej Kozlík, ekonomický analytik

Ľubica Blašková, vysokoškolská pedagogička

Peter Švec, bezpečnostno-vojenský analytik

Juraj Srnec, manažér

Ján Piľa, univerzitný profesor

Petra Margušová, realitná maklérka

Andrej Gmitter, manažér

 

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)

Igor Matovič, poslanec NR SR

Michal Šipoš, občiansky aktivista

Peter Pollák, bývalý splnomocnenec vlády pre rómsku problematiku

Zita Pleštinská, bývalá europoslankyňa

Dominik Drdul, občiansky aktivista

Eva Horváthová, lekárka a profesorka

Milan Potocký, redaktor

Lucia Greškovitsová, asistentka poslanca NR SR

Igor Dušenka, právnik

Dušan Šándor, poradca pre výskum a inovácie

Lucia Rennerová, tlmočníčka a prekladateľka

Pavol Jusko, pedagóg

Eva Ivanovová, ekonómka

Matúš Bystriansky, študent a hovorca OĽaNO

 

Priama demokracia

Ibrahim Maiga, slobodný umelec

Alojz Hančin, stavebný manažér

Otília Hamacková, SZČO

Miroslav Sečany, revízny technik

 

Sloboda a Solidarita (SaS)

Eugen Jurzyca, ekonóm, poslanec NR SR

Alojz Baránik, právnik, poslanec NR SR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, podpredsedníčka NR SR

Natália Blahová, poslankyňa NR SR a predsedníčka poslaneckého klubu SaS

Miroslav Žiak, komunálny poslanec, expert SaS na potravinárstvo

Ján Rudolf, expert SaS na eurofondy

Karol Ides, manažér cestovného ruchu

Lenka Jakubčová, advokátka

Michal Kozubík, vysokoškolský pedagóg, sociálny pracovník

Karol Galek, energetik, poslanec NR SR

Branislav Bukviar, podnikateľ

Martina Lopatková, absolventka Európskych štúdií

Igor Prieložný, komunálny politik

Tomáš Popovič, právnik

 

Slovenská konzervatívna strana

Igor Adamec, riaditeľ televízie

Daniel Mikolaj, strojný inžinier

Kristína Šabíková, vysokoškolská pedagogička

 

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Jozef Sásik, vedúci projektant

Roman Ruhig, právnik

Andrej Trnovec, odborný pracovník

Štefan Hrušovský, lekár-internista

Richard Burkovský, lesný inžinier

Elena Šubjaková, publicistka

Pavol Šedivý, výsluhový dôchodca

Adam Kúkel, živnostník

Jozef Valovič, strojár

Marian Kňažko, stredoškolský učiteľ

Peter Puškár, vedúci advokátskej kancelárie

Miroslav Faktor, výskumník

Hana Jablonovská, dôchodkyňa

Martin Bálik, študent

 

Slovenská národná jednota - strana vlastencov

Stanislav Pánis, hudobný skladateľ

Ľudovít Líška, konateľ spoločnosti

Jana Lachkovičová, vzdelávacia pracovníčka

Jaromír Okša, živnostník

Jozef Zima, Ing, matematik – ekonóm

Juraj Mezei, elektrotechnik špecialista

Ladislav Cibulya, vedúci výroby

Andrea Justusová, sociálna pracovníčka

Marian Bukoven, technik

Dagmar Weissabelová, živnostníčka

Milan Kršiak, odbor rozpočtu EU a občiansky aktivista

 

Slovenská národná strana (SNS)

Jaroslav Paška, poslanec NR SR

Karol Farkašovský, poslanec NR SR

Pavol Dubček, lekár

Karol Konárik, manažér

Maroš Pavlovič, právnik

Ján Krišanda, športový manažér

Eva Milučká, ekonómka

Jaroslav Barcaj, ekonóm

Jana Beňáková Tulisová, obchodná manažérka

Vladimír Fraňo, advokát

Ján Holodňák, technik

Martin Čornej, finančný analytik

Monika Gergeľová, etička

Tibor Jančula, poslanec NR SR

 

Sme Rodina

Peter Pčolinský, poslanec NR SR

Ľudovít Goga, poslanec NR SR

Petra Krištúfková, poslankyňa NR SR

Ivan Bella, výsluhový dôchodca

Sylvia Kulasik, manažérka

Dušan Doliak, manažér

Eva Hudecová, politologička

Dominika Sabová, marketingová špecialistka

Jozef Mozol, moderátor

Tomáš Gbúr, manažér

Michal Gašaj, Ing, vicestarosta Bratislava - Ružinov

Rastislav Masnyk, advokát

Dalibor Steindl, riaditeľ

Martin Dzielavský, manažér, Trebišov

 

Smer-SD

Monika Beňová, europoslankyňa

Miroslav Číž, poslanec NR SR

Róbert Hajšel, riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave

Katarína Roth Neveďalová, poradkyňa podpredsedu vlády SR

Igor Melicher, štátny radca - MPSVR SR

Martin Lancz, predseda AFISP

Ján Mažgút, hovorca strany Smer

Richard Eliáš, vedúci majetkovoprávneho odboru OÚ

Ladislav Rolník, vysokoškolský pedagóg

Peter Voľanský, projektový manažér

Veronika Murková, , radca RÚVZ PD

Zdenko Svoboda, asistent poslanca NR SR

Martin Karaš, riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska

Peter Hanulík, živnostník

 

Starostovia a nezávislí kandidáti

Martina Šimkovičová, poslankyňa NR SR

Martin Hoza, SZČO

Martin Augustín, SZČO

Ľubomír Šesták, SZČOOK

Henrieta Dvorská, PR manažérka

Tatiana Simona Demová, SZČO

 

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

Pál Csáky, poslanec Európskeho parlamentu

József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja

Ákos Horony, právnik

Balázs Tárnok, právnik

Enikő Mag Fodor, podnikateľka

Dávid Nagy, advokát

Adrianna Gergely Papp, starostka

Zoltán Huďár, pedagóg

Zsolt Baranyay, právnik

Anikó Mészáros, poradkyňa poslanca Európskeho parlamentu

Zoltán Környi, pedagóg

Bence Endre Hajdók, študent

Tamás Várady, starosta

Lilla Bartalos Szerencsés, konateľka

 

Strana práce

Filip Danninger, Lekárska fakulta SZU, lekár, vedec, vysokoškolský docent

Michal Buraľ, podnikateľ

Marian Vidiščák, Lekárska fakulta SZU, lekár, vedec, vysokoškolský profesor

Zuzana Štrbíková, konzultantka

Adrián Ondrovič, Ekonomický ústav SAV, vedec, ekonóm, environmentalista

Lenka Humajová, Masarykova univerzita, poslucháčka

Jaroslava Marcineková, podnikateľka

 

Strana rómskej koalície - SRK

Alfonz Kaliaš, konateľ spoločnosti

 

Strana tolerancie a spolunažívania

Viktor Valik, SZČ

Ján Lacko, manažér

František Tanko, podnikateľ

Petra Kamenárová, podnikateľka

Dezider Bilý, sociálny pracovník

Róbert Bodiš, podnikateľ

Jaroslav Tokár, starosta obce

Vojtech Tancoš, manažér

Martin Somora, lekár

 

Strana zelených Slovenska

Martin Čulen, lekár

Roman Kollár, trhový analytik

Michal Krištof, študent

Silvia Mackovičová, pamiatkárka

Miroslav Pástor, právnik

 

 

Zdroj: sme.sk