Už sa stalo tradíciou, že Kežmarský informačný express ponúka v druhom polroku 2020 pravidelne nejaký dobrý recept na lahodný nápoj či dobré jedlo. Inak tomu nebude ani teraz na začiatku decembra.

Jablko. Skloňuje sa v rôznych podobách. Od pradávnej histórie z biblického príbehu o Adamovi a Eve, cez objavenie gravitácie Isaaca Newtona, keď mu spadlo jablko na hlavu až po každodenné prieky, v ktorých je vždy niečo jablkom sváru. Toto ovocie poznáme od nepamäti, tak si ho poďme priblížiť trochu bližšie.

Môže, ale za určitých podmienok. Základom je aby loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavali vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti a pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavali vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

Cyklistická Cesta okolo Tatier je športový slovensko-poľský projekt cezhraničnej organizácie Euroregión „TATRY“. Myšlienka vybudovať cyklisrtickú cestu okolo našich veľhôr vznikla už pred vyše desaťročím a je potešiteľné, že projekt napriek náročnosti nezapadol prachom, ale postupne sa nonstop buduje.

Stránky