Tradičný rituál rozdávania Betlehemského svetla pre Kežmarčanov sa uskutoční, zásluhou kežmarských skautov, aj tento rok. Občania si budú môcť ho odpáliť dokonca vo dvoch termínoch.

Rieka Poprad spojí obce ležiace pri nej v ľubovnianskom okrese. Do regiónu prichádza projekt, ktorý výstavbou stanovíšť a mól vhodných pre vodnú turistiku, chce prilákať a pritiahnuť na horný Spiš viac návštevníkov. Kežmarok ale necháva rieku Poprad chladnou a nevyužitou pre turizmus. 

Stránky