Po prvý krát boli pobytové znaky bobra vodného v Doline Kežmarskej Bielej vody zistené na jar v roku 2009. O rok neskôr aj na Zelenom plese. Zdržal sa tu vtedy len niekoľko dní.

RAMAGU ATELIÉR je nezávislé kultúrne centrum, so sídlom v Spišskej Starej Vsi, ktoré bolo otvorené v roku 2018. Z priestoru starej reštaurácie dobrovoľníckou rekonštrukciou vzniklo miesto pre kultúru a umenie. Podujatia kultúrneho centra z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine realizácie oceňovania. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie.

Stránky