Bobor svojou aktivitou neďaleko Tatranskej Kotliny spôsobuje, že voda z koryta potoka Hučava zalieva štátnu cestu v lokalite Šarpanec.

Posádky vozidiel môžu byť najmä s nadchádzajúcimi mrazmi ohrozené a dopravná situácia znamená nebezpečenstvo i pre samotné bobry. S búraním piatich hrádzi preto 6. septembra 2022 začal Slovenský vodohospodársky podnik ako správca vodného toku Hučava.

Situácia začala byť problematická na jar tohto roku. Odvtedy voda z dvojhektárovej zatopenej lokality čiastočne zalieva vozovku a ohrozuje dopravu. Problém je vypuklejší v čase výdatnejších zrážok.

Správa TANAP-u, rešpektujúc najmä životy a zdravie človeka, ale i ohrozené jedince bobra, odporučila výnimku na odstránenie piatich hrádzí a prečistenie koryta Hučavy.

Cieľom je docieliť zníženie vodnej hladiny pri štátnej ceste. Dva bobrie hrady a niekoľko ďalších hrádzí a hatí, ktoré v tomto rozsiahlom zatopenom území existujú, ostanú neporušené. Odstraňovanie hrádzí je naplánované mimo obdobia rozmnožovania a výchovy mláďat bobra, tie sú začiatkom jesene už odrastené a zásah do vodného režimu by ich nemať ohroziť.

Bobor vodný (Castor fiber) do Tatier a podhoria patrí. V tomto špecifickom prípade však musí ustúpiť, je to aj v jeho záujme. Ak vo svojom novom domove „urobí vrásky“ na čele vlastníkom lesa, pre poškodzovanie drevín môžu požiadať o náhradu škody. V prípade, že svojou činnosťou chránený živočích opäť spôsobí zalievanie štátnej cesty, situácia s odstránením problematických hrádzí sa bude opakovať.

 

Zdroj a foto: tanap.sk