Šancu naplno precítiť rôznorodé prírodné materiály umožní návštevníkom Expozície tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici nový Chodník cez lávku pod korunami stromov, ktorý je od dnešného dňa súčasťou jej vyše trojhektárového areálu.

Približne stodvadsať metrov dlhá trasa vedie lesom, križuje potok a jej záver patrí pocitovému chodníčku, ktorí istotne ocenia najmä deti. „Predovšetkým najmenším návštevníkom botanickej záhrady sme chceli dopriať nové pocity a zážitky. Takto majú príležitosť doslova na vlastnej koži precítiť rozličné prírodné materiály. Je všeobecne známe, že takéto pocitové chodníky majú pozitívny vplyv nielen na samotné zmysly, ale aj motoriku a koordináciu pohybov,“ hovorí Janka Černická, vedúca Expozície tatranskej prírody, ktorú prevádzkuje Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.

Popri tom si návštevníci doprajú aspoň krátku prechádzku lesom a spoznajú tak nielen umelo vytvorené alpína s flórou typickou pre jednotlivé vegetačné stupne, ale i prostredie, v ktorom dostáva prednosť príroda pred ľudskou rukou.

Trasu by časom mali oživiť ešte ďalšie vtáčie búdky a kŕmidlo, uvažuje sa aj nad fotopointom pri kmeni starej vŕby. 

 

Zdroj a foto: tanap.sk