Štátne lesy TANAP-u sa spolu s ďalšími partnermi zo Slovenska - Mestskými lesmi Spišská Belá a Lesmi mesta Kežmarok zapojili do programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina pod názvom Cesty k zdravým lesom: odolné, adaptívne, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska.

Partnermi na Ukrajine sú Užhorodské štátne lesy a Vygodské štátne lesy. Program zastrešuje a koordinuje agentúra pre karpatský región FORZA.

Cieľom projektu je zabezpečiť odolné lesy, ktoré zmiernia dopady klímy na prostredie. Začiatkom februára sa zástupcovia Štátnych lesov TANAP-u zúčastnili v Užhorode na otváracej konferencii a pracovnom stretnutí, kde boli predstavené jednotlivé projekty partnerov.

Konferencia bola podporená tiež konzulátom SR v Užhorode. Výsledky budú odprezentované na spoločných pracovných stretnutiach, kde si budú partneri vymieňať poznatky a skúsenosti.

 

Zdroj a foto: fb šl tanap