Rozhodlo o tom druhé kolo výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 23. 9. 2020 na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Druhého kola sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý postúpil z prvého kola. To sa konalo 10. septembra v Tatranskej Lomnici. S výberovou komisiou, ktorá postupovala v zmysle Metodiky výberových procesov na manažérske pozície, absolvoval osobný pohovor, pričom komisia overila jeho odborné znalosti, kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti.

Na základe celkového hodnotenia komisia rozhodla, že Štátne lesy TANAP-u povedie aj naďalej Ján Marhefka, ktorý je absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, so špecializáciou na hospodársku úpravu lesov. 

„Za jednu z najdôležitejších osobných výziev pri budúcom smerovaní organizácie považujem udržanie bezmála 70-ročnej kontinuity pri integrovanej starostlivosti o prevažne lesnú krajinu vo vysokohorskom prostredí našich najstarších chránených území, s ohľadom na opätovné vytvorenie podmienok pre plnenie všetkých spoločenských požiadaviek. Je potrebné dbať na zachovanie a zveľadenie týchto prírodných hodnôt aj území ako kultúrneho dedičstva pre budúce generácie,“ uviedol krátko po oznámení výsledkov druhého kola výberového konania staronový riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u.

 

Zdroj a foto: šl tanap