Nie sú to domáce zvieratká!

Každý rok v jarnom období sa opakuje v intraviláne tatranských osád tá istá situácia. Zvieratá privádzajú na svet mláďatá a najmä jelenia zver ich vodí až k obytným domom. Zver sem prichádza predovšetkým z dôvodu, že sa v týchto miestach cíti bezpečne, vie že ju tu neohrozujú predátori a nachádza tu dostatok chutnej potravy na trávnikoch, ktoré sú pravidelne udržiavané. Pripomeňme si, ako sa k zveri, najmä k jelenej a srnčej, pri stretnutí správať.

Nekŕmiť!

Zvieratá nie sú hladné. Udržiavané trávniky im poskytujú výdatný zdroj potravy. Ľudská strava zvieratám neprospieva, nevedia ju stráviť a môže im spôsobiť ťažkosti.

K mláďatám sa nepribližujte a nedotýkajte sa ich!

Samica má svoje mláďa len odložené. Má ho na dohľad, cíti jeho pach a presne vie, kde sa nachádza. Jelenica sa musí popásať, aby mala dostatok mlieka na pravidelné dojčenie, po mláďa sa vráti. Ak zviera vyplašíme, vystavujeme ho stresu a medzi kŕmením môže vzniknúť časová medzera, ktorá môže uškodiť matke, aj  mláďaťu.

Jelenice, ktoré majú mladé, môžu byť agresívnejšie.

Samice prirodzene chránia svoje mláďa. Napriek tomu, že sa pohybuje v intraviláne, je to divo žijúca zver, správa sa ako vo svojom prirodzenom prostredí vo voľnej prírode. Akýkoľvek ľudský zásah do správania zvierat im spôsobuje stres a môže vyústiť aj do smrti zvieraťa.

V neposlednom rade ohrozujte sami seba, ak sa približujete k divokým zvieratám, ktorých reakcie nemožno predvídať.

Ďakujeme, že rešpektujete divokú prírodu a neubližujete jej svojím konaním!

 

Zdroj a foto: tanap.sk