Pre širokú verejnosť pripravilo vedenie kežmarského Boutique Hotel Hviezdoslav netradičnú módnu prehliadku, ktorá je organizovaná ako príspevok k oslavám 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku.

Rok 2018 bol bohatý na významné okrúhle výročia, ktoré si pripomenulo mesto Kežmarok. Zopár z nich nám ešte ostalo, ktoré nemajú svoj presný dátum, takže skúsme si ich pripomenúť, aby sme nevstúpili do nového roku s nejakým „historickým“ restom.

Aj keď vznik prvej Československej republiky bol vyhlásený už 28. októbra 1918 (resp. 30. októbra 1918), na Spiši boli snahy o vytvorenie samostatnej Spišskej republiky ešte aj v decembri 1918. Nemecká a maďarská inteligencia, ktorá nechcela Spiš začleniť do vznikajúcej I. Československej republiky, proklamovala vznik tzv. Spišskej republiky.

Stránky