Rok 2017 bol aj rokom jedného z najvýznamnejších Kežmarčanov histórie, rokom dr. Vojtecha Alexandra. V roku 2017 sme si pripomenuli viaceré výročia vzťahujúce sa práve k nemu. Bolo to 160. výročie jeho narodenia, 120. výročie, kedy ako prvý lekár na Slovensku si zadovážil röntgenový prístroj, 110. výročie, keď bol menovaný vedúcim röntgenologického laboratória na klinike v Budapešti, ale je to aj presne 25 rokov, kedy kežmarská nemocnica nesie meno tohto kežmarského velikána.

Stránky