Pred 555 rokmi (1462) bola  podpísaná Vacovská dohoda, podľa ktorej sa kapitáni Jána Jiskru vzdali Kežmarku a vrátili ho panovníkovi. Ten daruje cenzus – daň mesta bratom Imrichovi a Štefanovi Zápoľským, ktorí sa stávajú prvými zemepánmi Kežmarku a priamo v meste začínajú stavať hrad.

Stránky