Dňa 10. júna 2020 si pripomíname 25. výročie podpísania partnerskej zmluvy medzi mestami Kežmarok a Nowy Targ. Mesto Kežmarok si toto okrúhle výročie pripomenulo v dokonalej tichosti.

Okrúhle výročie s tak dôležitým partnerom, s ktorým máme spoločné aktivity i na úrovni cezhraničného zväzku Euroregión Tatry by si určite zaslúžilo pripomenutie nejakou spoločnou akciou napriek pandémii koronavírusu, aspoň krátkou správou na webovej či facebookovej stránke mesta. No neudialo sa nič.

Mesto Nowy Targ má vyše 33 tisíc obyvateľov. Je našim najbližšie vzdialeným partnerským mestom. Veľa našich občanov si každý rok nájde cestu navštíviť toto podhalianske mesto známe svojimi trhmi.

Dňa 10. júna 1995 primátori miest obidvoch miest slávnostne podpísali v Novom Targu partnerskú zmluvu. Bola logickým vyústením bližšej spolupráce medzi obidvomi mestami, pretože iba rok predtým vznikol cezhraničný región Euroregión Tatry, ktorý mal sídla ako v Novom Targu na poľskej strane tak i v Kežmarku. Aktívna spolupráca vyústila nielen do veľkého množstva spoločných projektov, ktorých nosným programom boli Dni slovenskej kultúry v Poľsku a Dni poľskej kultúry na Slovensku. I preto nemohla existovať lepšia príležitosť na uzavretie dohody o partnerstve miest a následne túto spoluprácu rozvíjať.

Samotnú dohodu parafovali: v mene orgánov Nowého Targu - starosta Czesław Borowicz a v mene Kežmarku - František Grohola. Podľa jej ustanovení mala partnerská spolupráca medzi mestami zahŕňať činnosti miestnej samosprávy, vedu a vzdelávanie, kultúru a cestovný ruch, hospodárstvo a ochranu životného prostredia. Prioritou bola spolupráca v kultúrnej oblasti a v cestovnom ruchu. Nechýbali ale ani športové zápolenia, napríklad v šachu či v hokeji.

Na slovenskej strane bol zakladateľom spolupráce medzi Novým Targom a Kežmarkom primátor Ján Skupin. Partnerskú zmluvu medzi mestami podpísal František Grohola a za ďalšieho primátora Kežmarku Igora Šajtlavu sa spolupráca medzi mestami posunula do novej etapy najmä zásluhou podnikateľských aktivít. Ocenenie výbornej spolupráce miest bol deň 10. novembra 2003, kedy udelil predseda mestskej rady v Novom Targu Františkovi Groholovi medailu „Za mimoriadne zásluhy pre mesto Nowy Targ“.

Spolupráca s našim najbližším partnerom má svoj zmysel, preto je škoda, že spolupráca v dnešných časoch medzi partnermi sa zabrzdila. Neevidujeme žiadne živé dvojstranné kontakty, snáď iba účasť našich lyžiarov na lyžiarskych pretekoch v Novom Targu. To je ale žalostne málo pre tak blízke mestá, ktoré si pamätajú častú a plodnú spoluprácu na rôznych úrovniach.

Ako chceme rozvíjať partnerské vzťahy a informovať našich spoluobčanov o ich dynamike a rozvoji, keď si nevieme spomenúť na tak dôležitý dátum akým je 25 rokov spoločných rokov s partnerom? I preto je nepríjemné konštatovať, že na toto okrúhle výročie nikto nezareagoval, čo jasne svedčí o tom, že spolupráca s našimi partnerskými mestami v zahraničí nie sú dôležitou témou na kežmarskej radnici. Ak ale dokážeme zabudnúť na našu minulosť so spoločným partnerom ako môžeme budovať jeho budúcnosť...?

 

Foto: fb nowytarg