Súkromná spojená škola, Biela voda v Kežmarku od začiatku pandémie koronavírusu šije rúška pre širokú verejnosť. Zásobuje nimi celý podtatranský región.

Pri ich výrobe sa myslí na všetky skupiny obyvateľstva, takže škola vyrába nielen klasické, ale aj s jarnou tematikou, či s rôznymi farebnými motívmi. Na svoje si prídu aj deti, pre ktorých vyrába celú škálu rôznych pestrých detských rúšok. Dodali ich na rôzne detské oddelenia nemocníc v regióne. 

Milým ocenením práce žiakov a učiteľov školy, ktorí šijú rúška, bolo poďakovanie vedenia Ľubovnianskej nemocnice, n.o., ktoré prišlo na školu v týchto dňoch. To listom poďakovalo Súkromnej spojenej škole, Biela voda v Kežmarku za dar pre detské oddelenie v podobe 100 kusov rúšok, z toho 50 kusov pre tých najmenších pacientov.

Milé, pekné a dôkaz o spolupatričnosti medzi ľuďmi.

    

Zdroj a foto: ssš kežmarok