Šiesty ročník hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie uplynulých 4 rokov.

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2020 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Triumfovala tak tri roky po sebe. Druhé miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti obhájila Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN. Zaujímavosťou je, že ružomberská nemocnica neskončila počas doterajších šiestich ročníkov hodnotenia horšie ako tretia. Ocenenie bronzová Nemocnica roka získala tak ako pred rokom Univerzitná nemocnica Martin. Na výsledky nemocníc nemala vplyv pandémia koronavírusu, keďže hodnotenie bolo založené predovšetkým na dátach z rokov 2016 až 2019.

Za pozitívneho skokana roka v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc je možné určiť FNsP Žilina.

V kategórii všeobecných nemocníc získala najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2020 po roku opäť Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Druhú pozíciu obhájila Ľubovnianska nemocnica, n.o., ktorá bola počas šiestich ročníkov štyrikrát prvá. Medzi tri najúspešnejšie všeobecné nemocnice sa po prvýkrát dostala Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., ktorá patrí do siete nemocníc Svet zdravia. Na bronzovej priečke vystriedala v ostatných štyroch rokoch pravidelne tretiu – štátnu Nemocnicu Poprad, a.s.

Žiadna zo všeobecných nemocníc okrem Ľubovnianskej nemocnice nedosahuje také vysoké nadpriemerné hodnotenie až v štyroch oblastiach – kvalita, spokojnosť pacientov, hospodárenie a transparentnosť, kde župná a mestská neziskovka zo Starej Ľubovne nenachádza ani po roku premožiteľa. Z indikátorov kvality treba vyzdvihnúť najnižšiu potrebu opätovných operácií pacientov a najkratšieho čakania záchraniek na urgentnom príjme. Kým v Starej Ľubovni čakajú záchranári s privezeným pacientom necelých 13 minút, napríklad v Bojniciach až 25 minút. Ľubovniansku nemocnicu znevýhodňuje v hodnotení Nemocnica roka relatívne nízky počet realizovaných operačných výkonov (skúsenosť) a najnižší Case Mix Index spomedzi všetkých všeobecných nemocníc, ktorý indikuje, že priemerný hospitalizovaný pacient Ľubovnianskej nemocnice sa vyznačuje menšou medicínsko-ekonomickou náročnosťou.

Najsilnejšou stránkou Nemocnice Poprad zostávajú početné skúsenosti jej operačných oddelení. Štátna akciovka sa medziročne v rebríčku zhoršila pozične, ako aj bodovo, pričom to možno pripísať relatívnemu bodovému zhoršeniu pri doterajších silných stránkach nemocnice – spokojnosti pacientov a transparentnosti. Za zmienku stojí tiež fakt, že po piatich rokoch stabilného hospodárenia bez strát, vykázala popradská nemocnica za minulý rok negatívny hospodársky výsledok -300-tisíc EUR. Nemocnica by sa mala sústrediť na zlepšenie ukazovateľov reoperovanosti pacientov a úmrtnosti na mozgovo-cievnu príhodu, kde dosahuje podpriemerné výsledky.

Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v minimálne 5 zo 7 základných odborností) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Ocenené zariadenia získali pri nich sumárne najvyšší počet bodov – rating. Posudzované bolo obdobie uplynulých štyroch rokov (väčšinou 2016 až 2019), pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov znižuje. Index transparentnosti (údaje z rokov 2017 až 2020) zostavila Transparency International Slovensko v spolupráci s INEKO.
Nemocnice, ktoré neboli posudzované (pozn.: nevypovedá to nič o ich kvalite) (v abecednom poradí): Bánovce n/B., Bratislava (Nemocnica sv. Michala, UNsP Milosrdní bratia, Železničná nemocnica), Gelnica, Handlová, Hlohovec, Hnúšťa, Ilava, Kežmarok, Košice (Železničná nemocnica), Kráľovský Chlmec, Krompachy, Malacky, Nové Mesto nad Váhom, Sobrance, Šahy, Trstená, Veľký Krtíš a Zlaté Moravce.

Zdroj: ineko