Inštitút INEKO uverejnil výsledky piateho ročníka hodnotenia nemocníc podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie uplynulých 4 rokov.

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2019 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc obhájila Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Druhé miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti obsadila minulý rok tretia – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN. Ocenenie bronzová Nemocnica roka získala Univerzitná nemocnica Martin.

V kategórii všeobecných nemocníc získala najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2019 po prvýkrát Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, ktorá vystriedala na čele tento rok druhú Ľubovniansku nemocnicu, n.o. Tá triumfovala štyri roky po sebe. Tretiu pozíciu obhájila štátna Nemocnica Poprad, a.s. Zaujímavosťou je, že rovnaká trojica na prvých troch miestach bola aj v predošlých troch ročníkoch Nemocnice roka.

Celkovo bolo hodnotených 11 štátnych univerzitných a fakultných nemocníc a 33 všeobecných nemocníc. Z hodnotenia bolo vyňatých 20 nemocníc.

Nemocnica v Košiciach-Šaci má ako jediná zo všeobecných nemocníc vysoko nadpriemerné bodové hodnoty vo všetkých šiestich skúmaných oblastiach. Má spokojných pacientov a v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti patrí táto nemocnica tiež medzi najlepších. Premiantom je pri indikátoroch kvality – úmrtnosť na JIS-ke a pri hospitalizáciách starších ľudí po zlomenine stehennej kosti. Bodovala aj vďaka nízkej mortalite pacientov po uskutočnených operačných výkonoch a po akútnej mozgovo-cievnej príhode. Slabšou stránkou zostáva relatívne vysoká miera rehospitalizovanosti, čo však môže súvisieť aj s neoptimálne fungujúcimi ambulantnými poskytovateľmi v spádovej oblasti košického okolia. Líderskú pozíciu v hodnotení Nemocnica roka 2019 dosiahla šačianska nemocnica aj vďaka vykonávaniu vysokého počtu operačných výkonov, čo sa pretavuje do vysokej skúsenosti, vďaka ktorej sa dá kvalitnejšie reagovať pri operačných zákrokoch a prípadných komplikáciách. Tak ako väčšina súkromných nemocníc hospodári dlhodobo bez strát a dlhov.

Pretrvávajúcou doménou Ľubovnianskej nemocnice je vysoká spokojnosť pacientov, veľmi dobrá kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, výborné hospodárenie, ako aj transparentnosť. Vo všetkých týchto hlavných oblastiach ukazovateľov jej patrí prvé miesto. Z indikátorov kvality treba vyzdvihnúť nízku potrebu opätovných operácií a hospitalizácií. Nemocnica vykazuje tiež nízke miery úmrtnosti po operačných výkonoch a po zlomenine stehennej kosti pri starších pacientoch nad 65 rokov. Nemocnica boduje aj pre celoslovensky najkratšie čakanie záchraniek na urgente (necelých 12 minút). To, že po štyroch rokoch nezopakovala svoje víťazstvo v hodnotení Nemocnica roka je zapríčinené posudzovaním dvoch nových oblastí – počet realizovaných operačných výkonov (skúsenosť), kde patrí nemocnica zo Starej Ľubovne k podpriemerným, a Case Mix Indexu, ktorý ukázal, že jej priemerný hospitalizovaný pacient sa vyznačuje najmenej náročnými diagnózami spomedzi všetkých všeobecných nemocníc.

Najsilnejšou stránkou Nemocnice Poprad sú početné skúsenosti jej operačných oddelení. Štátna akciovka, s ktorou sa v rámci stratifikácie ráta pravdepodobne ako s regionálnou nemocnicou, je príkladom, že aj štátne zariadenie dokáže dlhodobo hospodáriť vyrovnane a uhrádzať všetky svoje záväzky načas – a to všetko prevažne z vlastných zdrojov, bez nutnosti pomoci štátu vo forme oddlžovania. Index transparentnosti popradskej nemocnice je druhý najvyšší spomedzi všeobecných nemocníc za sledované 4-ročné obdobie. Spokojnosť pacientov je nadpriemerná. Nemocnica by sa mala sústrediť na zlepšenie ukazovateľov reoperovanosti pacientov a úmrtnosti na mozgovo-cievnu príhodu, kde dosahuje podpriemerné hodnotenie.

Kežmarská Nemocnica dr. Vojtecha Alexandra nebola hodnotená.

 

Bližšie informácie o hodnotení nemocníc: http://kdesaliecit.sk/nemocnica-roka/2019

 

Zdroj: ineko slovensko