Začiatkom októbra 2016 obhájila Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. certifikát kvality pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008. Spoločnosťou DNV GL bol vykonaný v nemocnici audit a po jeho skončení dal nemocnici zelenú. Nemocnica je držiteľom certifikátu od roku 2007.

Tohtoročný audit bol zameraný na bezpečnosť pacientov a na bezpečnosť prístrojovej techniky, ktorá sa používa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Audítori z certifikačnej spoločnosti DNV GL pozitívne hodnotili hlavne pracovnú atmosféru, príjemné a bezpečné prostredie pre hospitalizovaných pacientov.

Pre občanov Kežmarku, pre pacientov, zdravotné poisťovne, zamestnancov a v neposlednom rade aj pre zriaďovateľa nemocnice, teda Mesto Kežmarok je certifikát kvality dôkazom, že kežmarská nemocnica je schopná poskytovať kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť spĺňajúcu svetový štandard.