Od 1. februára 2018 je v Smižanoch, v rehoľno-formačnom centre na Hutníckej ulici č. 2 otvorený klub pre osoby postihnuté Parkinsonovou chorobou.

Klub je otvorený pre široký región a každý Parkinsonik alebo sympatizant sa môže zapojiť do práce tohto klubu.

Pravidelné stretnutia členov klubu sú každý prvý štvrtok v mesiaci o 14.00 hod.

Kontakty na klub: vladohorvath@gmail.com resp. 0944 252 842.

Webová stránka klubu je: http://parkinson-net.sk/novy-klub-smizanoch/.