Organizátorom Lekárskej služby prvej pohotovosti pre dospelých v Kežmarku, ktorej ambulancia sa nachádza na ulici dr. Fischera 7, v budove ambulancií všeobecných lekárov, je od 1. augusta 2017 nezisková organizácia povinne slúžiacich všeobecných lekárov pre dospelých.

Kežmarská pohotovosť je vybavená moderným EKG prístrojom a automatickým externým defibrilátorom. K dispozícii sú pacientom dve vyšetrovacie a infúzne lôžka.

Nezisková organizácia LSPP n.o. všeobecných lekárov zariadila pohotovosť najmodernejšou technikou a informačnými technológiami.

Možnosť bezplatného parkovania motorových vozidiel je na veľkom parkovisku vedľa grécko-katolíckeho kostola, pred pohotovostnou lekárňou Ľubka.

Telefonický kontakt na ambulanciu je 0944 017 444.

Ordinačné hodiny cez pracovné dni: 16.00 – 7.00 hod. Cez soboty, nedele, sviatky nepretržite.

 

Zdroj a fotografie: fb Peter Marko