Kežmarský informačný express už v auguste 2017 otvoril na svojej internetovej stránke novú službu pre širokú verejnosť – rozpis služieb stomatologickej pohotovosti v okrese Kežmarok. S touto službou aj naďalej pokračuje a po doplnení nového rozpisu sú uverejnené služby až do konca kalendárneho roka 2017.

Rozpis stomatologickej pohotovosti pre okres Kežmarok je uverejnený na stránke Kežmarského informačného expressu na stálom mieste, v pravom stĺpci, pod ľahko zreteľným logom. Je to jediné regionálne médium, ktoré túto dôležitú službu pre občanov celého okresu poskytuje.

Okrem termínov a adries služieb v okrese Kežmarok je tam aj adresa stomatologickej pohotovosti v Poprade a novinkou sú aj telefonické kontakty na jednotlivých stomatológov v okrese. Stomatologická pohotovosť sa vykonáva počas víkendov a sviatkov.

24. 9. 2017      MUDr. Martina Čičmancová - Ľubica, Školská 2 – 456 6106

 

30. 9. 2017      MUDr. Michaela Hovanová - Spišská Belá, Štefánikova 42 – 459 1295

1. 10. 2017      MUDr. Anton Jakubík - Lendak, Školská 6 – 0944 566 991

 

7. 10. 2017      MUDr. Juraj Králik - Ľubica, Vrbovská 45 – 456 6194

8. 10. 2017      MUDr. Mária Kostrabová - Kežmarok, Garbiarska 19, SEVERKA – 452 4997

 

14. 10. 2017      MUDr. Anna Kušniriková - Kežmarok, Hradská cesta 2 – 452 3167

15. 10. 2017      MUDr. Anton Mačutek - Spišská Stará Ves, poliklinika – 482 2701

 

21. 10. 2017        MUDr. Gabriel Ondrušek - Kežmarok, dr. Fischera 5 – 452 2256

22. 10. 2017        MUDr. Magdaléna Puobišová - Spišská Stará Ves, poliklinika – 0910 558 322

 

28. 10. 2017        MUDr. Friederike Rexová - Spišská Belá – Strážky, Popradská 55 – 459 1460

29. 10. 2017        MUDr. Irina Rovdičová - Kežmarok, dr. Fischera 5 – 0910 795 491

 

1. 11. 2017      MUDr. Vladimír Siráň - Kežmarok, Starý trh 57 – 452 4983

 

4. 11. 2017      MUDr. Miloslava Slavkovská - Spišská Belá, Štefánikova 42 – 459 1295

5. 11. 2017      MUDr. Erika Sperková - Kežmarok, dr. Fischera 5 – 0918 754 962

 

11. 11. 2017      MUDr. Daniela Šteffelová - Veľká Lomnica, Tatranská 2, Apartmán VALNELA – 0904 762 393

12. 11. 2017      MUDr. Cyril Václav - Obecné zdravotné stredisko, Slovenská Ves 45 – 459 3220

 

17. 11. 2017      MUDr. Martina Čičmancová - Ľubica, Školská 2 – 456 6106

18. 11. 2017      MUDr. Michaela Hovanová - Spišská Belá, Štefánikova 42 – 459 1295

19. 11. 2017      MUDr. Anton Jakubík - Lendak, Školská 6 – 0944 566 991

 

25. 11. 2017      MUDr. Juraj Králik - Ľubica, Vrbovská 45 – 456 6194

26. 11. 2017      MUDr. Mária Kostrabová - Kežmarok, Garbiarska 19, SEVERKA – 452 4997

 

2. 12. 2017      MUDr. Anna Kušniriková - Kežmarok, Hradská cesta 2 – 452 3167

3. 12. 2017      MUDr. Anton Mačutek - Spišská Stará Ves, poliklinika – 482 2701

 

9. 12. 2017        MUDr. Gabriel Ondrušek - Poprad, Štefánikova 874/111 - 7724297

10. 12. 2017        MUDr. Magdaléna Puobišová - Spišská Stará Ves, poliklinika – 0910 558 322

 

16. 12. 2017        MUDr. Friederike Rexová - Spišská Belá – Strážky, Popradská 55 – 459 1460

17. 12. 2017        MUDr. Irina Rovdičová - Poprad, ul. J. Curie 730 – 0910 795 491

 

23. 12. 2017      MUDr. Vladimír Siráň - Kežmarok, Starý trh 55 – 452 4983

24. 12. 2017      MUDr. Miloslava Slavkovská - Spišská Belá, Štefánikova 42 – 459 1295

25. 12. 2017      MUDr. Erika Sperková - Kežmarok, dr. Fischera 5 – 0918 754 962

26. 12. 2017      MUDr. Daniela Šteffelová - Veľká Lomnica, Tatranská 2, Apartmán VALNELA – 0904 762 393

 

30. 12. 2017      MUDr. Cyril Václav - Obecné zdravotné stredisko, Slovenská Ves 45 – 459 3220