Kežmarský informačný express - cenník inzercie

 

Cenník je platný od 1. 1. 2021

 

Plošná inzercia

 

Výhodou uverejnenia inzerátu oproti hocijakému tlačenému médiu je to, že inzerát je denne na očiach inzerentov, pretože je na titulke každý deň!

Výhodou je i to, že logo firmy je uverejnené nielen na portáli Kežmarský informačný express, ale automaticky aj na portáli Kežmarský šport!

 

Ponuka uverejnenia

 

Uverejnená reklama bude raz za týždeň uverejnená v Hlavných správach portálu Kežmarský informačný express.

Uverejnená reklama bude raz za týždeň uverejnená v Hlavných správach portálu Kežmarský šport.

Uverejnená reklama bude raz za týždeň uverejnená na facebooku portálu Kežmarský informačný express.

Aktívne logo firmy bude uverejnené nonstop na titulke portálu Kežmarský informačný express.

Aktívne logo firmy bude uverejnené nonstop na titulke portálu Kežmarský šport.

 

 

Základná sadzba pre plošnú inzerciu

 

20 eur / týždeň, pri spolupráci minimálne 2 mesiace

 

25 eur / týždeň, pri inzercii do 1 mesiaca

 

 

Jednorázová reklama: 80€.

Samostatné spracovanie inzerátu/reklamy: 55 eur / mesiac alebo jednorázovo 20 eur.

 

 

Riadková inzercia

 

Každý riadkový inzerát je uverejnený hrubším písmom na titulke v sekcii RÝCHLE SPRÁVY a na lište v kategórii Inzercia.

Cena je stanovená bez ohľadu na dĺžku textu inzerátu.

 

 

Ponuka uverejnenia riadkovej inzercie

 

Uverejnená inzercia bude raz za týždeň uverejnená na titulke v sekcii RÝCHLE SPRÁVY a v kategórii Inzercia, na portáli Kežmarský informačný express aj na portáli Kežmarský šport.

 

 

Základná sadzba pre riadkovú inzerciu

 

5 eur / týždeň

 

 

Úhrady za inzerciu sa uhrádzajú na číslo účtu: 1397434003/1111.

IBAN: SK3811110000001397434003

Avizovať úhradu môžete informovať na e-mailovej adrese: info@kkexpress.sk.

 

Cena sa môže stanoviť aj dohodou.