Vo veci trestného činu porušovanie domovej slobody spáchaného v súbehu s trestným činom krádeže vedie trestné stíhanie poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskej Belej.

Dňa 12. 6. 2024 podvečer viedol 42 ročný muž z obce Ľubica (okres Kežmarok) osobné vozidlo po Ul. Športovej, v uvedenej obci. Nakoľko jeho jazdu zo strany na stranu si nebolo možné nevšimnúť, policajná hliadka vozidlo zastavila a vodiča podrobila kontrole.

Vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci vedie trestné stíhanie poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade.

V jednej z predajní na Ul. 9. mája, vo Svite (okres Poprad), došlo v nedeľu (26. 5. 2024), v čase obeda ku konfliktu 32 ročného muža a pani predavačky.

Stránky