Adresa administrátora Kežmarský informačný express (K!express): 

Pavol Humeník

Petržalská 11

060 01 Kežmarok

E-mail: pali.humenikk@gmail.com

telefón: 0915 270 460

číslo účtu: 1397434003/1111

IČO: 50 557 165

DIČ: 8049318542

 

Spoluzakladateľ pravidelného mestského tlačového periodika dvojtýždenníka Noviny KEŽMAROK

20 rokov vo funkcii vedúceho redakcie novín KEŽMAROK

Spoluzakladateľ Kežmarského informačného centra (terajšej informačnej agentúry)

Spoluzakladateľ Európskeho ľudového remesla

Bývalý predseda Komisie remeselníkov pri festivale remesiel EĽRO

Predseda informačnej komisie v Združení Euroregión „TATRY“

Zakladateľ a jeden z hlavných organizátorov tradičnej športovej ankety Najlepší športovec okresu Kežmarok

Bývalý tajomník Združenia miest a obcí Spiša