Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Knižnicou P. O. Hviezdoslava organizuje už po siedmykrát súťaž stredoškolských časopisov. Každoročne sa do nej zapájajú tvorivé novinárske tímy z celého kraja. Uzávierka súťaže je 30. júna 2019.

V stredu 22. mája 2019 sa uskutoční v Kežmarku Noc literatúry, ktorý spadá do celosvetového podujatia. V Kežmarku sa bude čítať v hrade, v evanjelickom lýceu, v štúdiu mestskej televízie, v kníhkupectve a v hoteli.

Stránky