Hoci sa tradičná pietna spomienka na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese pre sprísnené opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu tento rok neuskutoční, pamiatku obetí hôr si ich príbuzní, priatelia a známi môžu uctiť individuálne až do konca októbra.

V dobe od 15. 10. 2020 do 21. 10. 2020 došlo na pozemku jedného z rodinných domov v obci Ľubotín k opakovanej krádeži. Na základe týchto skutočností poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Ľubotíne začal trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže a vo veci trestného činu porušovania domovej slobody.

Išlo o Marka Kolodzeja, ktorý bol nezvestný od 20. októbra 2020. V daný deň odišiel dopoludnia na pracovný míting do mesta Poprad do spoločnosti T-com v Poprade, kde napísal sms správu svojej matke, že je fyzicky v poriadku a odo dňa 21. 10. 2020 bol už telefón vypnutý a od tej doby nezvestný nepodal o sebe žiadne informácie.

Seniori a znevýhodnení občania môžu opäť požiadať o pomoc rôzne organizácie prostredníctvom platformy PSK pre ľudí. Vďaka dobrovoľníkom sa tak môžu dostať k teplej strave či liekom bez toho, aby museli opustiť svoje domovy. Krajská samospráva tak reaguje na druhú vlnu koronavírusun a sprísnené opatrenia.

Cyklistická Cesta okolo Tatier je športový slovensko-poľský projekt cezhraničnej organizácie Euroregión „TATRY“. Myšlienka vybudovať cyklisrtickú cestu okolo našich veľhôr vznikla už pred vyše desaťročím a je potešiteľné, že projekt napriek náročnosti nezapadol prachom, ale postupne sa nonstop buduje.

Dvadsaťročná ročná vodička pochádzajúca zo Spišskej Belej viedla osobné motorové vozidlo zn. Škoda  v rodnom a to v smere z ulice Letnej na ulicu Štefánikovú, pričom pri prechádzaní cez križovatku svojou jazdou obmedzila služobné policajné vozidlo. Z uvedeného dôvodu bola zákonným spôsobom policajnou hliadkou zastavená a podrobená kontrole.

Stránky