V Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, je možnosť antigénového testovania už až počas soboty. Taktiež sa mení aj časový harmonogram bezplatného antigénového testovania, ktoré bude možné od pondelka do soboty od 08:00 do 16:00 hod. Registrácia je možná prostredníctvom webu www.korona.gov.sk.

Nadácia Križovatka už po druhýkrát obdarovala novorodenecké oddelenie Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny AGEL, monitormi dychu pre bábätká. Sedem nových monitorov poslúži na novorodeneckom oddelení a budú mať na starosti monitorovanie dychu dieťatka. Vďaka nim sa prechádza syndrómu náhleho úmrtia dojčiat, ktoré môže nastať v prvom roku ich života. Lepšou alternatívou je zapožičanie prístroja a nie jeho zakúpenie. Prečo?

Naše príspevky o výsledkoch zimného sčítania vodného vtáctva v územnej pôsobnosti Správy PIENAP-u už pravidelne začíname takto: Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodným monitorovacím programom, ktorý sa zameriava na zistenie početnosti nehniezdnych populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. Takto je to každoročne a  keďže sa vraví „opakovanie je matka múdrosti“ budeme tradične aj pokračovať. Cieľom zimného sčítania vodného vtáctva je priniesť základné údaje o početnostiach zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, určiť trendy jednotlivých populácií a odhadnúť významnosť lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov. Údaje získané v rámci tohto programu sa dajú využiť napr. pri ochrane populácií a biotopov sledovaných druhov vtákov, ale aj na vyhodnotenie vplyvu rôznych zásahov do tokov riek – regulácie tokov, stavby priehrad, stavby malých vodných elektrární a pod.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku uznesením vzniesol obvinenie 3 osobám za zločin krádeže spáchaný formou spolupáchateľstva. Išlo o 17 ročného a 14 ročného chlapca z Kežmarku, 17 ročného chlapca z obce Jurské a rovnako starého mladíka z obce Ľubica.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku vzniesol obvinenie 21 ročnému mužovi z obce Stará Lesná zo zločinu nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Obvinenému v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

Doprava je zdrojom až 23 % emisií skleníkových plynov, ktoré sa každý rok na Slovensku vypustia do atmosféry. V porovnaní s inými sektormi, v ktorých celková produkcia uhlíkových emisií už stagnuje alebo mierne klesá, v doprave emisie stále dramaticky rastú.  Ďalší vývoj v doprave preto do značnej miery predurčí aj odpoveď na otázku, či bude Slovensko schopné splniť svoj medzinárodný záväzok do 30 rokov dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

Stránky