Námestie sv. Egídia v Poprade je 25. 12. o 18.00 hod. tradičným dejiskom živého Betlehemu, ktorí prinášajú herci z divadla zo Spišskej Novej Vsi.

 

Tak ako každý rok, podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, či už zo strany kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, hospodárenia alebo transparentnosti hodnotil inštitút INEKO slovenské nemocnice, aj za rok 2016.

Príjem z prevádzkovania hazardných hier do mestskej popradskej kasy predstavuje vraj okolo 480 tisíc eur. Napriek tomu sa vedenie mesta ide pokúsiť o zrušenie hazardných hier na svojom území. Je to vôbec realizovateľné?

Stránky