Kraj zrealizuje ďalšie významné cestné projekty vďaka cezhraničnej spolupráci Interreg. Nový asfalt bude spájať pohraničie Východných Karpát, Horný Šariš s Muszynou, ako i pohraničie cez Duklu. Vynoví sa tiež ďalší úsek v Pieninských národných parkoch, konkrétne v Kamienke (okres Stará Ľubovňa). Celkovo prejde obnovou v Prešovskom kraji takmer 10 km ciest za takmer 7,2 mil. eur.

Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 nedávno rozhodol o schválení a tým aj o realizácii ďalších štyroch spoločných projektov Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a poľských partnerov. V PSK prinesú  do dvoch rokov modernizáciu cesty v Kamienke, Malej Poľane, v úseku Zlaté – križovatka s cestou I. triedy aj pred obcou Vagrinec. Ide pritom o investičné akcie v celkovej hodnote 17,3 mil. eur, z toho na slovenskej strane sa preinvestuje takmer 7,3 mil. eur.

„V programe Interreg sme znovu boli úspešní a získali viac ako 7 miliónov eur, pričom naša Správa a údržba ciest uspela až so štyrmi zo šiestich podaných projektov. Je to dôkaz, že sme naozaj veľmi dobre pripravení plniť zámery, ktoré sme si v súvislosti s naším krajom a jeho rozvojom predsavzali. Našou prioritou stále zostávajú rekonštrukcie a modernizácie regionálnych ciest vrátane aj tých v pohraničí. Aktuálne schválené projekty nám vylepšia parametre cezhraničných spojení, ktoré sú  vstupnou bránou do našich parkov a prírodných lokalít. Priamo tak zlepšíme dostupnosť a nepriamo i návštevnosť viacerých lokalít  našich regiónov,“ vyjadril sa k aktuálne schváleným cezhraničným projektom predseda PSK Milan Majerský.

Finančne najnákladnejší cezhraničný projekt, ktorý sa bude realizovať v Prešovskom kraji a v Podkarpatskom vojvodstve, nesie názov Spájame pohraničie Východných Karpát. Jeho celková hodnota je takmer 5 mil. eur, z toho sa na slovenskej strane preinvestuje 2,8 mil. eur. Konkrétne tu prinesie modernizáciu a rekonštrukciu cesty II/575 za obcou Havaj po Malú Poľanu v dĺžke 2,6 kilometra

SÚC PSK a Podkarpatské vojvodstvo budú realizovať aj projekt Spájame pohraničie cez Duklu, v celkovej hodnote 4,6 mil. eur. V Prešovskom samosprávnom krajom umožní rekonštrukciu ciest III/3541 a III/3586. Obnova začne na križovatke cesty I/21 s cestou III/3541 pred obcou Vagrinec a skončí na hranici okresu Svidník/Stropkov na ceste III/3586. Celkovo sa tu zrekonštruuje 2,13 km za 1,8 mil. eur. 

Pokračovať bude tiež rekonštrukcia ďalších ciest v Pieninách. V štvormiliónovom projekte Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov (4. etapa) SÚC PSK uspela s Okresnou správou ciest Powiat Nowotarski. Slovenská strana sa môže tešiť na modernizáciu cesty II/543 v obci Kamienka smerom na Spišskú Starú Ves, kde sa v celkovej dĺžke 1,9 km za vyše 975-tisíc eur zrealizuje výmena konštrukčných vrstiev aj úprava podložia, zlepší sa vybavenie a bezpečnosť cestnej komunikácie a taktiež sa výškovo upravia uličné vpuste či poklopy.

Vynovené cesty budú aj na Hornom Šariši a v okolí Muszyny a to vďaka spoločnému projektu  SÚC PSK a Muszyny s názvom Spájame Horný Šariš  s Muszynou v hodnote 3,8 mil. eur. Na území kraja prejde kompletnou obnovou za 1,73 mil. eur vyše trojkilometrový úsek (III/3488) Zlaté – križovatka s cestou I/77 vedúcou k hraničnému prechodu u Čirč Leluchow. Ide o úsek, ktorý má veľký význam pre obyvateľov obce aj poľského mesta, ako i pre cyklistov napájajúcich sa na cyklotrasu Aquavelo. Vďaka projektu prejde opravou tiež 10 priepustov pozdĺž cesty a most cez Zlatiansky potok. Práce sa realizujú s cieľom zlepšiť technický stav cestnej infraštruktúry poškodenej povodňou.

Nové cestné projekty programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 boli schválené na marcovom zasadnutí Monitorovacieho výboru. Na rezervnom zozname sa nachádza päť cestných projektov, z ktorých realizácia troch projektov sa týka územia PSK.

 

Zdroj a foto: psk