Vyše 43-tisícový nárast návštevníkov rátajú oproti predošlému roku knižnice Prešovského kraja. Ich záujem vzbudili nielen knihy, ale aj podujatia na podporu čítania, ktoré pre nich knižnice po celý rok pripravovali.

Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja navštívilo v roku 2023 viac ako pol milióna ľudí. Konkrétne išlo o 534 271 návštevníkov, čo je o vyše 43-tisíc viac ako v roku 2022. Zásluhu na tom majú aj podujatia na podporu čítania, ktoré zorganizovali knižnice vo svojich priestoroch. Vlani ich bolo dohromady viac ako 4200.

Okrem toho v ôsmich knižniciach PSK evidovali vlani 32 779 registrovaných používateľov, čo je nárast oproti roku 2022 o 1079 čitateľov. Zvýšil sa i záujem o výpožičky. V minulom roku sa totiž vypožičalo až 1,3 milióna knižničných jednotiek, čo je o vyše 56-tisíc kníh viac ako v predvlani.

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove zaznamenala skoro 525-tisíc výpožičiek, Podtatranská knižnica v Poprade vyše 200-tisíc, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vyše 120-tisíc a Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni takmer 96-tisíc výpožičiek.

Okresná knižnica D. Gutgesela v Bardejove dosiahla v minulom roku skoro 150-tisíc výpožičiek, Vihorlatská knižnica v Humennom vyše 92-tisíc, Podduklianska knižnica vo Svidníku takmer 66-tisíc a Knižnica J. Henkela v Levoči skoro 46-tisíc výpožičiek.

Levočská knižnica aktuálne ponúka pre všetkých nových aj starých čitateľov založenie či predlženie čitateľského preukazu za symbolických 0,10 eur a to pri príležitosti svojich piatich narodenín. Akciu môže široká verejnosť využiť do konca januára.

 

Zdroj a foto: psk